Wpływ budownictwa krajów UE na środowisko - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ budownictwa krajów UE na środowisko - wykład - strona 1 Wpływ budownictwa krajów UE na środowisko - wykład - strona 2 Wpływ budownictwa krajów UE na środowisko - wykład - strona 3

Fragment notatki:

    Wpływ budownictwa krajów UE na  środowisko naturalne ● W 2010r Europejska Agencja Środowiska  (EEA) opublikowała raport na temat środowiska  naturalnego Europy,jego obecnego stanu i jak  może wyglądać ten stan w przyszłości ● W skład raportu „ Środowisko Europy-stan i  perspektywy 2010” weszło 13 dokumentów  gdzie zalazły się informacje dotyczące również  budownictwa     Zużycie zasobów naturalnych i  produkcja odpadów ● Zasoby naturalne,w postaci surowców  materiałowych( paliwa kopalne, rudy metali)  woda,gleba,surowce odnawialne i biomasa są  niezbędne do funkcjonowania gospodarki. ● Państwa czlonkowskie UE zużywają ich  ogromne ilości aby zapewnic obywatelom  pożądaną jakość życia     ● Zużycie zasobów materiałowych w państwach  UE ogólem,na przestrzeni lat 2000-2009  zostało zderdukowane o 3% ● Najwyższa zawartość zużycia (8,3mln) była w  2007r; 2009r-spadła do 7,3mld ton. 50% to  minerały, 24% paliwa kopalne, 23 %biomasa  3% metale     ● Dynamika zmian wskaźnika zapotrzebowania na surowce dla  poszczególnych państw wykazała różnice,na co wpływał ich stopień  rozwoju i zaspokojenia potrzeb w zakresie budynków i infrastruktury. ● Zapotrzebowanie na surowce materiałowe zmniejszyło się o 10%  ( dla państw należących do UE przed 2004r) i zwiększylo się o 28%  ( dla państw należących do UE po 2004r.) ● Przyczyna-nagły wzrost inwestycji budowlanych i infrastruktury  wynikający z dostępności instrumentów finansowych Unii ● Nieodłącznym skutkiem funkcjonowania gospodarki jest produkcja  odpadów. Na terenie UE powstaje ponad 5ton odpadów na osobę  rocznie, w czym duzy udział mają efekty uboczne związane z branżą  budowlaną     ● Biorąc pod uwagę cykl życia surowców używanych w  budownictwie,odpady budowlane można podzielić na 2 kategorie: ● Powstające w trakcie procesu wytwarzania produktu,jakim jest  budynek,podczas produkcji wyrobów lub prowadzenia prac  budowlanych ● Powstające w wyniku rozbiórki obiektu budowlanego ● Spośród wszystkich odpadów, 32% jest z działań wznoszenia i  demontażu budynków (cegły,płytki,asfalt,beton,drewno,metale). ● Pomimo że charakteryzuje je stosunkowo niski poziom oddziaływania  na środowisko,odpady budowlane należą do kluczowych z punktu  widzenia gospodarki odpadami           ● Z uwagi na ilość i charakter produktów ubocznych procesów  budowlanych,recykling jest dla nich szczególnie ważnym  instrumentem,umożliwiającym zwiększenie efektywności  wykorzystania surowców,ograniczenie ilości odpadów  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz