Pomoc państwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomoc państwa - omówienie - strona 1 Pomoc państwa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

POMOC PAŃSTWA JAKO ELEMENT POLITYKI KONKURENCJI UE
W Europejskiej polityce konkurencji przyjmuje się definicję pomocy państwowej opartą na definicję WTo (światowej organizacji handlu) ale adoptowaną do warunków integracji. Za pomoc państwa uznaje się zatem, każdą interwencję ze strony państwa która spełnia następujące kryteria:
1. powstaje korzyść dla przedsiębiorstwa jako adresata (beneficjenta) pomocy. Oznacza to, że przedsiębiorstwo uzyskuje korzyść ekonomiczną lub finansową przekraczającą normalne efekty osiągane w wyniku działań jego działalności. Pozwala to na przykład na obniżenie kosztów stanowiących jego normalne obciążenie. Finansowa pomoc jest udzielana przez państwo w szerokim tego słowa znaczeniu lub za pomocą państwowych zasobów. Oznacza to, że pomocą są nie tylko bezpośrednie transfery z budżetów centralnych, regionalnych i lokalnych, ale także wsparcie udzielane firmom przez przedsiębiorstwa publiczne (państwowe i komunalne). Pomoc musi faworyzować niektóre przedsięwzięcia lub produkcje niektórych dóbr, a więc nie jest państwową koncesją ogólnego zastosowania. Pomocą staje się więc na przykład: ulga podatkowa dla wybranych firm czy gałęzi, stosowana na przykład w specjalnych strefach ekonomicznych. Pomoc państwa służy głównie korekcie niedostatków wynikających z działania mechanizmów rynkowych. Jest też traktowana jako narzędzie wspierania rozwoju gospodarczego regionów słabiej rozwiniętych. Służy promocji badań naukowych i wzmacnianiu kapitału ludzkiego. W tym kontekście pomoc państwa dzieli się na:
1. sektorową - skierowaną do wybranych gałęzi
2. horyzontalną - udzielaną na takie cele jak wspieranie badań b+r, rozwój mśp, oszczędne gospodarowanie energią, ochrona środowiska, promocja eksportu, inwestycje w kapitał ludzki i inwestycje infrastrukturalne. 3. regionalną - skierowaną do wybranych regionów i służącą likwidowaniu dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami, w tym między innymi zwalczaniu bezrobocia, restrukturyzacji regionów przemysłowych czy pomocy na rzecz obszarów wiejskich.
Podział pomocy państwa według form finansowania:
1. transfery budżetowe, które obejmują bezpośrednie subwencje dla firm i sektorów, darowizny, udziały w kapitałach spółek, bezpośrednie wsparcie kapitałowe firm, pożyczki bez oprocentowania lub subsydiowane oprocentowanie kredytów, gwarancje rządowe, dla kredytów udzielanych przez banki komercyjne, 2. instrumenty podatkowe i para podatkowe, które obejmują ulgi podatkowe, anulowanie długów, umarzanie obowiązkowych opłat na ubezpieczenia społeczne, przyznawanie prawa do przyspieszonej amortyzacji
3. inne instrumenty finansowe na przykład wspieranie funduszy venture capital i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz