Pomiary rezystancji metodami technicznymi i mostkowymi.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


AGH , Wydz. EAIiE
KATEDRA METROLOGII
Imię, nazwisko : TOMASZ BUŁA JAKUB STANCZYKIEWICZ
KAROL NOSAL LABORATORIUM METROLOGII
Semestr : letni
Rok akademicki : 2009 / 10
Rok studiów : I
Grupa : 3
Kierunek : ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Zespół : C
Temat ćwiczenia : Pomiary rezystancji metodami technicznymi i mostkowymi.
Nr ćwiczenia : 1
Data wykonania ćwiczenia : 30.03.2010
Data zaliczenia sprawozdania : Ad 1. Pomiary omomierzami 1.Pomiar omomierzem cyfrowym
Wartość błędu obliczyliśmy na podstawie instrukcji technicznej multimetru wg. zależności:
Oznaczenie rezystora
R x [Ω] ΔR x [Ω]
A
850000
1701
B
83,4
0,167
C
3070
6,16
D
5400
10,82
E
259,4
0,519
F
44,6
0,0894
G
10
0,0202
I
4
0,0082
K
916000
1833
L
10,5
0,0212
Ad. 2. Pomiary du ż ych rezystancji megaomomierzem induktorowym Obiektami pomiaru są rezystory A i K dołączone kolejno do zacisków „+” , „-” megaomomierza. Kręcąc równomiernie korbką prądnicy w mierniku, uzyskaliśmy ustalone wychylenie wskazówki i odczytaliśmy wskazania.
Błąd pomiaru wyznacza się jako:
[Ω]
gdzie,
R m - wartość rezystancji zmierzona megaomomierzem
R MM - wartość rezystancji zmierzona multimetrem 34401
Wartości zmierzone megaomomierzem induktorowym: R A = 0,9 [MΩ]
R K = 1 [MΩ] Wartości zmierzone multimetrem 34401:
R A = 0,847 [MΩ]
R K = 0,915 [MΩ]
Błąd pomiaru:
δ RA = 6,26 [%]
δ RK = 9,29 [%]
Oznaczenie rezystora
R m [MΩ]
R MM [MΩ]
∆R [MΩ]
δ R [%]
A
0,9
0,847
0,053
6,26
K
1
0,915


(…)

… rezystora wzorcowego (1000 [Ω] klasa 0,02)
URx - wartość napięcia na rezystorze mierzonym
URw - wartość napięcia na rezystorze wzorcowym
Błąd pomiaru napięcia multimetrem wyznaczyliśmy z zależności:
gdzie,
d - jest wartością najmniej znaczącej cyfry na danym zakresie
Błąd pomiaru wyznaczyliśmy z prawa przenoszenia błędu, metodą różniczki zupełnej. Wyniki zawarte są w tabeli:
Ozn.rezystora
URx [V]
URw [V…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz