Pomiary rezystancji oraz napięcia i prądu stałego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


AGH , Wydz. EAIiE ZAKŁAD METROLOGII Imię , nazwisko : Wojciech Cecot
Maciej Bosak
Mateusz Baran
LABORATORIUM METROLOGII Semestr : letni. Rok akademicki : 2009 / 10 Rok studiów : I Grupa : 5 Kierunek : ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Zespół : G Temat ćwiczenia : Pomiary rezystancji oraz napi ę cia i pr ą du sta ł ego Nr ćwiczenia : 1
Data wykonania ćwiczenia : 24 .05.10
Data zaliczenia sprawozdania : Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości bezpośrednich i pośrednich metod pomiaru rezystancji. W pomiarach pośrednich istotnym elementem jest analiza warunków i możliwości stosowania różnych wariantów układu pomiarowego.
Wykaz przyrządów: • Multimetry:
- GWInstek GDM8251A,
- UniTech Pro MC61B,
• Techniczne mostki Wheatstone'a TMW5 i Thomsona TMT5,
• Akumulator Centra Plus 12V, 50Ah,
• Lampa przednia Fiat Albea z zestawem żarówek.
• Zestawy rezystorów R1 - R6, R1' i R2'.
Pomiary rezystancji multimetrami cyfrowymi: Schemat do pomiarów: Dokonaliśmy pomiarów 8 oporników dwoma multimetrami, a wyniki pomiarów wraz z obliczonymi błędami znajdują się w tabeli, gdzie: ΔRx - niepewność bezwzględna pomiaru:
GDM-8251A: ze wzoru Δ R = c ⋅ R x + m ⋅ d [Ω], gdzie R x - mierzona wartość rezystancji, c - współczynnik procentowy, m - mnożnik, d -wartość najmniej znaczącej cyfry na danym zakresie.
MC61B: w zależności od zakresu pewien procent pomiaru odczytany z instrukcji.
δRx - niepewność względna, obliczony jako δRx = % WNIOSKI: Na podstawie wyliczonych błędów można stwierdzić, że multimetr GDM-8251A dobrze sprawuje się przy pomiarach rezystancja na przedziale od kilkudziesięciu Ω do kilku MΩ. Natomiast MC16B jest bardziej uniwersalnym miernikiem, lecz mniej dokładnym.
Pomiar rezystancji technicznym mostkiem Wheatstone'a Wyniki pomiarów wraz z obliczonymi błędami, gdzie: Niepewność bezwzględna została obliczona na podstawie odczytu dla poszczególnych zakresów mostka, a na jej podstawie obliczona została niepewność względna δR = ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz