Pomiary mocy w obwodzie 1-fazowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiary mocy w obwodzie 1-fazowym - strona 1 Pomiary mocy w obwodzie 1-fazowym - strona 2 Pomiary mocy w obwodzie 1-fazowym - strona 3

Fragment notatki:

POMIARY MOCY W OBWODZIE 1-FAZOWYM 1. Połączyliśmy układ wg schematu podanego na rys. 1. Odbiornik przyłączamy do  zacisków A B obwodu jest reprezentowany przez stałą rezystancję R i zmienną  reaktancje indukcyjną XL. RYS. 1.Schemat połączeń obwodu 1-fazowego 2. Zmieniając rezystancję R od zera do jej największej wartości przy stałym napięciu  zasilania wykonaliśmy kilka pomiarów natężenia prądu I, mocy czynnej P pobieranej  przez odbiornik oraz współczynnika mocy cos  ϕ. Prąd w obwodzie RL oblicza się ze wzoru  Z U I = , gdzie  X L X R Z + = 2  jest  impedancją odbiornika. Składa się ona z rezystancji R i reaktancji indukcyjnej XL= ωL,  gdzie  ω=2Πf [rad/s] – to pulsacja prądu, a f=50hz – to częstotliwość. Moc czynną, bierną indukcyjną i pozorną wydzielaną w obwodzie można opisać  wzorami:   P=UIW=UIcos  [W]                   QL=UIb=Uicos  [Var]                   S=UI [VA] Przy czym   2 2 Q P S + = 3. Dla pomierzonych wartości obliczyliśmy: Współczynnik mocy     UI P = ϕ cos Składową czynną prądu   Iw=I cos ϕ Składową bierną prądu     Ib= I sin ϕ 4. Wyniki pomiarów: Pracownia  elektrotechniki ĆWICZENIE NR 4 Wartości zmierzone Wartości obliczone Lp U I P cos ϕ ϕ Iw Ib cos ϕ V A W pomiar pomiar A A oblicz. R1 1 62 0,24 15 0,95 18 0,228 0,074 0,993 2 90 0,39 34 0,975 12,5 0,38 0,076 0,968 3 120 0,58 68 0,986 9 0,57 0,081 0,977 R2 1 100 0,78 46,5 0,73 42 0,56 0,478 0,596 Miejscem geometrycznym końców wektorów prądu jest okrąg koła (rys2). Dla r=0 prąd pobierany przez dławik jest największy i wynosi Imax. Jest on opóźniony  względem napięcia U o kąt  ϕmax. Reaktancję dławika można obliczyć dzieląc napięcie U  przez prąd I odpowiadający w przyjętej skali średnicy koła. Z wykresu kołowego prądu I  wyraźnie widać, że w miarę zwiększenia R od zera do   ∝  prąd I maleje do zera, kat  ϕ  maleje do zera, a wiec cos ϕ rośnie do jedności. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ Moc bierną indukcyjną pobieraną przez odbiornik o charakterze indukcyjnym kompensuje  się włączając równolegle do odbiornika kondensator, co wpływa na poprawę  współczynnika mocy. Inaczej, składową bierną indukcyjną prądu kompensuje się  składową bierną pojemnościową będącą w przeciwfazie do indukcyjnej. 1. włączamy obwód RL z nastawiona wartością R przy odłączonym kondensatorze. Pomiary  Moc czynna pobierana przez obwód RL P1 = 42,5             W Napięcie

(…)

…=UI2
Q2 = sinϕ2
W
V
A
ϕ2= 12
A
VA
VAr
3. W schemacie przedstawionym na rys. 1 odłączamy od zacisków AB odbiornik
włączając na jego miejsce kondensator o pojemności C.
Moc czynna pobierana przez kondensator
Prąd pojemnościowy
Napięcie
Moc bierna
Qc=UIc
Opór czynny pojemnościowy
U
(reaktancja pojemnościowa) X C =
IC
Pojemność kondenatora cos ϕ =
10 5
ϖ XC
P = 0 (watomierz nie wychyla się)
Ic = 0,32
V…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz