Pomiary kątów i stołków-układ tolerancji kątów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiary kątów i stołków-układ tolerancji kątów - strona 1 Pomiary kątów i stołków-układ tolerancji kątów - strona 2 Pomiary kątów i stołków-układ tolerancji kątów - strona 3

Fragment notatki:

Pomiary kątów i stożków   Układ tolerancji kątów       Ważniejszymi pojęciami stosowanymi w układzie tolerancji kątów są: -  kąt nominalny  α —  jest to kąt, względem którego określa się pole tolerancji kąta, - kąty graniczne :  górny αmax i dolny αmin  , - tolerancja kąta AT —  różnica kątów granicznych.  Tolerancja kąta może być wyrażana: - w jednostkach kąta płaskiego: w μrad lub stopniach, minutach i sekundach (°, ', ") — ATα i AT’α -  rys. - jako długość odcinka prostej prostopadłej do ramienia kąta ATh   (odcinek ten leży naprzeciw kąta  ATα w odległości równej nominalnej długości L1 krótszego ramienia kąta lub tworzącej stożka od  wierzchołka kąta)  - jako różnica średnic stożka wynikająca z kątów granicznych górnego i dolnego odniesiona do  długości nominalnej L stożka - ATD  Tolerowanie kątów: a) pole tolerancji kąta klina, b) pole tolerancji kąta stożka o zbieżności C ≤ 1:3,  c) pole tolerancji kąta stożka o zbieżności C  l:3  Układ tolerancji kątów [PN-77/M-01236] obejmuje tolerancje ATα, AT'α, ATh, i ATD dla 17 klas  dokładności oznaczonych symbolami liczbom 1-17 w kierunku malejącej dokładności i zakresu  wymiarów nominalnych (krótszego ramienia kąta, tworzącej lub długości stożka) do 2500 mm.  Norma dopuszcza stosowanie klas dokładniejszych niż l. Należy je oznaczać w kolejności  wzrastającej dokładności symbolami 0, 01, 02 itd. Podstawowymi, znormalizowanymi są tolerancje  ATα wyrażone w μrad. Tolerancje AT’α to wyrażone w jednostkach kątowych tolerancje ATα po  zaokągleniu. Wartości tolerancji ATh, i ATD wyznacza się wg wzorów                                                    3 1 10− × = L T A AT h α                                                             2 cos α h D AT AT =         gdzie:  ATh    wyrażone jest w μm,    ATα μrad, a L1 w mm , gdzie  α - nominalny kąt stożka Dla stożków o zbieżności C ≤ 1:3 ATh, ≈ ATD.                          Wartości odchyłek dla kątów nietolerowanych dobiera się z [PN-78/M--02139] w zależności od  klasy dokładności lub szeregu odchyłek zaokrąglonych. Zgodnie z podstawową zasadą tolerowania  tolerancja kąta nie obejmuje tolerancji kształtu. Kąt zaobserwowany jest definiowany jako kąt  między liniami lub płaszczyznami przylegającymi.     Układ tolerancji i pasowań stożków.      Wymiarowanie i tolerowanie stożków      Dla powierzchni stożkowych są stosowane dwie metody tolerowania [PN-82/M-02121]. W  metodzie l (rys.1.2) postać nominalną stożka opisuje się przez podanie następujących wymiarów  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz