Opis i parametry postaci geometrycznej gwintu metrycznego walcowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4774
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis i parametry postaci geometrycznej gwintu metrycznego walcowego - strona 1 Opis i parametry postaci geometrycznej gwintu metrycznego walcowego - strona 2 Opis i parametry postaci geometrycznej gwintu metrycznego walcowego - strona 3

Fragment notatki:

Pomiary gwintów Opis i parametry postaci geometrycznej gwintu metrycznego walcowego        Jednoznaczne określenie  postaci nominalnej  gwintu walcowego wymaga  podania  wartości pięciu podstawowych parametrów: średnicy zewnętrznej, średnicy podziałowej,  średnicy wewnętrznej, kąta gwintu i podziałki (skoku) gwintu. Gdy zachodzi potrzeba,  informacjami dodatkowymi są lewozwojność i wielokrotność gwintu. 1.   Średnica zewnętrzna   —   średnica wyobrażalnego walca opisanego na wierzchołkach  występów gwintu zewnętrznego  (d)  lub dnach bruzd gwintu wewnętrznego  (D). 2.  Średnica   -wewnętrzna   —   średnica   wyobrażalnego   walca   wpisanego   w   dna   bruzd  gwintu zewnętrznego  (d1, d3)  lub wierzchołki występów gwintu wewnętrznego ( D 1). 3.  Średnica podziałowa (d2, D2)  —  średnica walca podziałowego, tj. walca, którego oś  pokrywa się z osią gwintu, a jego powierzchnia boczna przecina gwint w ten sposób,  że szerokość występu i bruzdy wzdłuż tworzącej tego walca są sobie równe. 4.  Kąt gwintu  ( α )  — kąt między różnoimiennymi bokami zarysu. Rozróżnia się także  kąt  boku,   tj.   kąt   między   bokiem   zarysu   i   prostopadłą   do   osigwintu   w   płaszczyźnie  osiowej gwintu; w gwintach o zarysie symetrycznym kąt boku jest równy  α /2. 5.  Podziałka (P)  —  odległość osiowa między dwoma odpowiadającymi sobie punktami  najbliższych jednoimiennych boków gwintu. 6.  Skok (Ph,)  —  skok linii śrubowej. Zależność między skokiem gwintu a podziałką  (P)  ma postać:   Ph   =   nP.   W przypadku gwintu jednokrotnego (n=1) skok gwintu równy  jest podziałce. Termin skok gwintu odnosi się w zasadzie do gwintów wielokrotnych.  Krotność gwintu n  jest to liczba występów w płaszczyźnie prostopadłej do osi walca,  na którym utworzono gwint [PN-85/M-02001]. W   celu   znormalizowania   postaci   nominalnej   gwintów   metrycznych   wprowadzono  następujące zasady: • przyjęto symetryczny zarys nominalny o kącie gwintu  a = 60°,  • znormalizowano wartości podziałek, • do oznaczania gwintów przyjęto średnicę zewnętrzną nominalną gwintu  zewnętrznego, nazywając ją  znamionową, • przyporządkowano średnicom znamionowym wartości podziałek i na tej  podstawie określono wartości nominalne pozostałych  średnic, • rozróżniono   gwinty zwykłe i drobnozwojne — o  podziałce mniejszej od  podziałki przyjętej dla gwintu zwykłego .                               Zarys podstawowy gwintu metrycznego i jego wymiary:  

(…)

… wewnętrzna gwintu zewnętrznego
(wewnętrznego), d3 — średnica wewnętrzna gwintu zewnętrznego z zaokrąglonym dnem
bruzdy, H- wysokość trójkąta podstawowego gwintu, P- podziałka gwintu, R - promień
zaokrąglenia dna zarysu gwintu zewnętrznego; 1 — oś gwintu
Ważnym parametrem współpracy gwintu jest długość skręcenia L, tj. długość osiowa, na
której w złączu gwintowym może występować styk gwintu zewnętrznego i
wewnętrznego.
Długość skręcenia: 1- gwint zewnętrzny, 2- gwint wewnętrzny; L- długość skręcenia
Układ tolerancji i pasować gwintów metrycznych walcowych ogólnego przeznaczenia z
pasowaniem luźnym
Gwinty specjalne, np. sprawdziany gwintowe, gwinty mikrometryczne, mają własne
zasady tolerowania, różne od zasad stosowanych w tolerowaniu gwintów ogólnego
przeznaczenia (toczonych, walcowanych, nacinanych itp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz