Położenie mostu w planie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Położenie mostu w planie - wykład - strona 1 Położenie mostu w planie - wykład - strona 2 Położenie mostu w planie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Położenie mostu w planie
W mostach bez zasypki ziemnej z pomostem opartym na dźwigarach widok z góry będzie ograniczała linia gzymsów przęseł, skrzydełek przyczółków i urządzenia dy­latacyjne, jeżeli zostały zamontowane, a następnie obrys rzutu, krawędzi korpusu ziemnego na płaszczyznę poziomą. Najczęściej pozostałe elementy budowli nie wy­chodzą poza te krawędzie, a więc pomost chroni pozostałe części budowli przed bezpośrednimi opadami, ograniczając jednocześnie ich nasłonecznienie. Jedynie w mostach z pomostem zawieszonym pochylone dźwigary czy pylony mogą być opierane na podporach wysuniętych z lica pomostu, a czasami również usytuowa­nych poza licem, w celu zachowania np. stateczności przęseł albo przy braku miej­sca na podpory pod pomostem.
Kształt rzutu obiektu na płaszczyznę poziomą zależy od drogi w planie (prosta, w łuku itp.) oraz od charakteru przeszkody (kąta skrzyżowania z osią drogi, z linią
bezpośrednimi opadami, ograniczając jednocześnie ich nasłonecznienie. Jedynie w mostach z pomostem zawieszonym pochylone dźwigary czy pylony mogą być opierane na podporach wysuniętych z lica pomostu, a czasami również usytuowa­nych poza licem, w celu zachowania np. stateczności przęseł albo przy braku miej­sca na podpory pod pomostem.
Kształt rzutu obiektu na płaszczyznę poziomą zależy od drogi w planie (prosta, w łuku itp.) oraz od charakteru przeszkody (kąta skrzyżowania z osią drogi, z linią przyczółków) zgodnie z rysunkiem 5.92. Małe mosty są z reguły podporządkowane linii komunikacyjnej, a mosty miejskie - układowi ulic.
Wiąże się to z tym, że przeważają mosty ukośne i nieregularne w planie. Przy kącie ukosu nieznacznie odbiegającym od kąta prostego przęsło może być na­dał jeszcze proste (rys. 5.93a). Przy kącie ukosu nie mniejszym od 60° stosuje się przęsła ukośne z równoległymi do osi przeszkody podporami (rys. 5.936). Przy mniejszym kącie można ograniczyć długość skrzydeł (rys. 5.93c) lub wrócić do przę­seł prostych wprowadzając niewykorzystane powierzchnie (rys. 5.93J) lub wydłu­żając obiekt mostowy (rys. 5.93e). W mostach o rozdzielonych jezdniach możliwe jest wykształcenie dwóch niezależnych prostych obiektów oddzielonych szczeliną dylatacyjną (rys. 5.93/). Złożone wymagania związane z zagospodarowaniem prze­strzeni pod obiektem mogą wymusić nieregularny układ podpór (rys. 5.93g).


(…)

… w planie. Przy kącie ukosu nieznacznie odbiegającym od kąta prostego przęsło może być na­dał jeszcze proste (rys. 5.93a). Przy kącie ukosu nie mniejszym od 60° stosuje się przęsła ukośne z równoległymi do osi przeszkody podporami (rys. 5.936). Przy mniejszym kącie można ograniczyć długość skrzydeł (rys. 5.93c) lub wrócić do przę­seł prostych wprowadzając niewykorzystane powierzchnie (rys. 5.93J…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz