Polityka - sztuka rządzenia państwem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka - sztuka rządzenia państwem - strona 1 Polityka - sztuka rządzenia państwem - strona 2

Fragment notatki:


Polityka - sztuka rządzenia państwem.
 
Współczesna definicja: Polityka - działalność władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa z zagranicą.
  Polityka gospodarcza (ekonomiczna) - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową, na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz jego relacje gospodarcze z zagranicą.
 
  Podmiot - władza państwowa lub też każda organizacja, grupa społeczna czy nawet osoba podejmująca działania w celu wywarcia określonego wpływu na tok spraw publicznych, także organizacje międzynarodowe i podmioty ponadnarodowe.
  Instrumenty Pośrednie - wpływanie na decyzje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, np. zachęcanie do oszczędzania, preferencje podatkowe, preferencje do inwestowania w określonych dziedzinach, regionach; ogłaszanie informacji. Bezpośrednie - ogólnie obowiązujące normy prawne.
 
  Cele polityki ekonomicznej Ustrojowo-systemowe
Ekonomiczne
Społeczne
Ekologiczne
Obronno-militarne
  Dziedziny polityki ekonomicznej Polityka makroekonomiczna
Pieniężna
Budżetowa
Polityka mikroekonomiczna
Np. polityka rolna
  Rozwój społeczno-gospodarczy Rozwój ilościowy (wzrost gospodarczy) - proces tworzenia i powiększania rzeczywistych rozmiarów społecznego produktu Rozwój jakościowy - zmiany struktury produktu społecznego Rozwój społeczno-gospodarczy - wzrost gospodarczy oraz towarzyszące mu zmiany strukturalne; nieodwracalne zmiany ilościowo-jakościowe, zmierzające do osiągania trwałego wzrostu potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowego kraju/regiony. Jego ostateczną miarą i celem jest polepszanie warunków życia i zapewnienie wyższego poziomu dobrobytu ludności.
  Cechy rozwoju społeczno-gospodarczego Jest on procesem długotrwałym i ciągłym
Celem jest wzrost dobrobytu społeczności danej jednostki terytorialnej
Jest procesem bardzo złożonym
Jest zróżnicowany w czasie i przestrzeni
 
 
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz