Makroekonomia - polityka gospodarcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - polityka gospodarcza - strona 1 Makroekonomia - polityka gospodarcza - strona 2 Makroekonomia - polityka gospodarcza - strona 3

Fragment notatki:

Winiarski: świadome oddziaływanie władz państwowych na
gospodarkę narodową - na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie,
na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje z zagranicą
Secomski: działalność państwa, polegającą na określeniu bieżących i
perspektywicznych celów społeczno-gospodarczych oraz ich
realizacji, w oparciu o poznane prawa społeczno-ekonomiczne oraz
za pomocą metod i środków wynikających z zasady racjonalnego
gospodarowania
Adam Smith: EKONOMIA STOSOWANA
John Maynard Keynes: URUCHAMIANIE ŚRODKÓW ZWŁASZCZA
INWESTYCYJNYCH, SKIEROWANYCH NA PRZYROST KAPITAŁU
Polityka gospodarcza polega na ingerencji w procesy produkcji,
podziału wytworzonych dóbr oraz ich konsumpcji
Główne cele polityki gospodarczej (1)
 „Szeroko rozpowszechniona jest zgoda co do tego, że głównymi celami
polityki gospodarczej są wysokie zatrudnienie, stałe ceny i szybki
wzrost gospodarczy. Mniej zbieżne są poglądy na temat tego, czy cele
te są możliwe do pogodzenia, a wśród osób, które widza tu
sprzeczność, na temat warunków, na jakich można i należy dokonywać
między nimi substytucji. Najmniejsza zgoda panuje co do tego, jaką
rolą mogą i powinny odgrywać różne narzędzia polityki gospodarczej
w osiąganiu kilku celów.” /Friedman 1968/
 Nie można jednak dodać, że wymienione czynniki są potrzebne, by
uzyskać dobrobyt społeczeństwa i wspierać rozwój wszystkich
jednostek (jeżeli tylko one tego chcą) bez powiększania nierówności.
Dobrobyt ogółu społeczeństwa (niwelowanie różnic dochodowych)
 Stabilny i zrównoważony rozwój organiczny gospodarki
 wzrost PKB per capita,
 stabilny poziom cen,
 zrównoważony bilans płatniczy i handlowy,
 zrównoważony budżet państwa,
 uznanie na arenie międzynarodowej,
 wysoki stopień wykorzystania czynników wytwórczych:
 efektywność wykorzystania kapitału
 zachęcanie do wysiłku i przedsiębiorczości
 walka z bezrobociem (motywowanie do pracy i zapewnienie jej tym, którzy chcą
 Zapewnienie równych (dobrych) warunków rozwoju obywatelom i
przedsiębiorstwom
pracować)
Instrumenty oddziaływania państwa
na gospodarkę
 Administracyjno-prawne (zakazują lub nakazują uczestnikom życia
publicznego określonych działań/zachowań, ograniczając im swobodę wyboru)


(…)

… pieniężna (monetarna), zwykle stosowana przez bank centralny kraju - oddziałuje
na podaż pieniądza, by osiągnąć cele: ograniczenie inflacji, pobudzanie inwestycji, wzrostu gospodarczego, ochrona
kursu walut
 Emisja pieniądza
Stopa rezerw obowiązkowych
 Stopy refinansowe i redyskontowe
 Operacje otwartego rynku
 Polityka fiskalna (skarbowa), oddziaływanie na gospodarkę przez wykorzystanie instytucji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz