Polityka Pieniężna Wykład 2 WSB

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4977
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Pieniężna Wykład 2 WSB - strona 1 Polityka Pieniężna Wykład 2 WSB - strona 2 Polityka Pieniężna Wykład 2 WSB - strona 3

Fragment notatki:

Ten materiał edukacyjny będzie bardzo pomocny dla studentów chcących szybko przyswoić najważniejsze zagadnienia związane z polityką pieniężną i instrumentami Banku Centralnego. Notatka jest zwięźle napisana przez co świetnie nada się powtórkę przed egzaminem z polityki pieniężnej lub makroekonomii. W tym wykładzie zostały opisane następujące zagadnienia: historia Banku Centralnego, definicja polityki pieniężnej Banku Centralnego, definicja pieniądza, rynek pieniądza, popyt na pieniądz transakcyjny oraz przezornościowy, determinanty popytu na pieniądz, dynamika dochodów, stopa procentowa, oczekiwania inflacyjne, koszty zmian, koszty alternatywne posiadania pieniądza, popyt przezornościowy i wnioski z niego płynące, wzory na rynek pieniądza, stopa procentowa zapewniająca równowagę, warunek równowagi, stopa inwestycyjna, podaż pieniądza, pierwotna kreacja pieniądza, wtórna kreacja pieniądza, baza monetarna, kreacja pieniądza, szeroka podaż pieniądza, wzór na mnożnik kreacji pieniądza, przedmioty biorące udział w kreacji pieniądza, agregaty monetarne przykłady i opisy, kreacja pieniądza przez system bankowy, stopa preferencji gotówkowych, rezerwa obowiązkowa definicja, administracyjne instrumenty polityki pieniężnej, działalność perswazyjna, rezerwa obowiązkowa, operacje otwartego rynku

Wykład 2 (05.04.2009)
Polityka monetarna
Bank centralny - Polska
1828 (utworzony) - 1855 (został zlikwidowany) Bank Polski;
1924 - reaktywacja Banku Polskiego; od tego roku walutą obowiązującą w obiegu jest złoty polski;
1945 - utworzenie Narodowego Banku Polskiego;
1987 - zmiana roli Narodowego Banku Polskiego, wyodrębnienie z Narodowego Bank Polskiego PKO BP oraz dziewięciu innych banków komercyjnych (zaczęły się kształtować „zręby” bankowości komercyjnej);
lata 90. - Narodowy Bank Polski staje się nowoczesnym bankiem centralnym.
W czasie I wojny światowej do obiegu wprowadzono markę niemiecką.
Dziś prezesem Narodowego Banku Polskiego jest Sławomir Skrzypek.
Rok 2000 - mamy szanowany na całym świecie bank centralny.
Polityka pieniężna (monetarna) - to część ekonomicznej polityki państwa obejmująca decyzje dotyczące kształtowania podaży pieniądza, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki.
Pieniądz - aktywo, które podlega prawom popytu i podaży.
Rynek pieniądza - popyt na pieniądz (s. 7)
transakcyjny - pieniądz jako środek wymiany jest ściśle powiązany z cyklem koniunkturalnym;
przezornościowy - pieniądz jako środek tezauryzacji (gromadzenia), efekt ostrożnościowy;
spekulacyjny
W przypadku wzrostu inflacji rośnie popyt transakcyjny.
Egzamin! - pytania o skutki, przyczyny.
transakcyjny - „wiem, że czekają mnie transakcje i muszę posiadać odpowiednie zasoby pieniądza transakcyjnego, aby móc je zrealizować”;
przezornościowy - „oprócz transakcji, o których wiem, że nastąpią, mogę potrzebować środków pieniężnych na dodatkowe transakcje, których nie jestem pewien”;
spekulacyjny - „mogę tak ulokować posiadane zasoby pieniężne aby uzyskać dodatkowy zysk, niestety wraz ze wzrostem zysku rośnie także ryzyko”.
Popyt na pieniądz transakcyjny - wnioski:
Jeżeli rośnie dochód, rośnie popyt na pieniądz transakcyjny (wyższa produkcja, to więcej zawieranych transakcji);
Jeżeli rośnie poziom cen, rośnie popyt na pieniądz transakcyjny (wyższe ceny, to większe kwoty zawieranych transakcji);
Jeżeli rosną koszty zamian, rośnie popyt na pieniądz transakcyjny (będziemy więcej przechowywać w gotówce i lokatach a vista, bo transformacje staną się droższe);
Jeżeli rosną koszty a

(…)

… dochodu popyt na pieniądz transakcyjny rośnie, na ogół jednak w tempie wolniejszym niż sam dochód.
Wraz ze wzrostem stopy procentowej popyt spekulacyjny na pieniądz maleje podobnie jak w przypadku inwestycji w ogóle.
Podaż pieniądza - skąd się bierze pieniądz w gospodarce?
Podaż pieniądza = gotówka + wykreowany pieniądz kredytowy
Pierwotna kreacja pieniądza:
- wprowadzenie gotówki przez bank centralny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz