Polityka kursu walutowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka kursu walutowego - strona 1 Polityka kursu walutowego - strona 2 Polityka kursu walutowego - strona 3

Fragment notatki:

P o l i t y k a k u r s u w a l u t o w e g o.
Polityka kursu walutowego ma decydujący wpływ, na efektywność transakcji dokonywanych między danym krajem, a zagranicą. Polityka kursu walutowego zmierza do:
Ustalenia tego kursu
Zapewnienia optymalnego jego poziomu
Polityka ta musi być ściśle skorelowana ze stanem gospodarki danego kraju, i wynikać musi z sytuacji bilansu płatniczego państwa. Dlatego też prowadzona w praktyce polityka kursu walutowego wywołać może określone zmiany w bilansie płatniczym a pośrednio wywoła zmiany w stanie jego gospodarki wewnętrznej. Zmiany kursu walutowego wywierają bezpośredni wpływ na wynik bilansu handlowego państwa, dlatego że przy podanej cenie wewnętrznej produktu krajowego jego cena po której oferowany jest na zagranicznym rynku zależy od poziomu kursu walutowego i odwrotnie przy danej cenie zagranicznej kurs walutowy będzie określał cenę wewnętrzną artykułu importowanego. Polityka gospodarcza danego kraju jest zmienną w czasie, dlatego też zmienny w czasie musi być optymalny poziom kursu walutowego. Ma on charakter płynny. W ściśle określonych warunkach finansowych sytuacja gospodarcza danego kraju, może wymuszać konieczność zmiany dotychczas istniejącego kursu obrotu złotówkowego. Zmiana kursu walutowego, może polegać na jednorazowym akcie -dewaluacji / obniżce /, rewaluacji / podwyżce /, albo też zmiana kursu walutowego może odbywać się w pewnym okresie, polegać na jego obniżce czyli - deprecjacji, albo na jego podwyżce wówczas mówimy o aprecjacji. Zasadnicza sprawa polega na tym, że o rodzaju kursu w sytuacji kursowej będzie decydował czas. Należy pamiętać, że zmiana kursu może mieć charakter gwałtowny i jednorazowy w ten czas mamy dewaluację lub rewaluację, albo będzie to czasowa stopniowa podwyżka lub spadek mówimy wtedy o deprecjacji lub aprecjacji. Polityka kursu walutowego sprowadzać się będzie do
Dokonywania w pewnym momencie jednorazowej dewaluacji.
Wywołania lub przeciwdziałania deprecjacji czy aprecjacji danej waluty.
Polityka kursu walutowego może też, sprowadzać się do podtrzymywania za pomocą określonej waluty zestawu zabiegów aktualnie istniejącego kursu walutowego. Na czym polega mechanizm ekonomiczny dewaluacji?
Bezpośrednim powodem dewaluacji jest konieczność poprawy sytuacji bilansu płatniczego państwa. Celem wtórnym dewaluacji może być także ożywienia koniunktury.
Jeżeli dewaluacja może, ale nie musi spowodować poprawy bilansu płatniczego, czy też ożywienia koniunktury, to tylko dlatego, że wynikiem tego procesu jest wzrost zdolności konkurencyjnej wyrobów krajowych w stosunku do wyrobów zagranicznych. Sytuacja ta bowiem powoduje zwiększenie ilości eksportu do danego kraju z jednoczesnym ograniczeniem importu. W praktyce występuje takie ciekawe zjawisko polegające na tym że wzrost konkurencyjności wyrobów jest mniejszy od skali dewaluacji. Są też takie przypadki, że mimo wprowadzenia dewaluacji zdolność konkurencyjna na rynku się nie zwiększy. Jest to wynikiem braku reakcji po stronie importera.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz