Polityka fiskalna a łagodzenie skutków recesji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna a łagodzenie skutków recesji - strona 1 Polityka fiskalna a łagodzenie skutków recesji - strona 2 Polityka fiskalna a łagodzenie skutków recesji - strona 3

Fragment notatki:


POLITYKA FISKALNA A ŁAGODZENIE SKUTKÓW RECESJI POLITYKA FISKALNA - są to działania państwa wykorzystujące podatki i wydatki budżetowe w celu stabilizacji gospodarki i realizacji innych celów społecznych i ekonomicznych. Aktywna polityka fiskalna - polega na świadomej interwencji państwa w politykę fiskalną, każdorazowym podejmowaniu decyzji odnośnie wykorzystywania określonych instrumentów polityki fiskalnej, czyli zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków budżetowych na konkretne cele; dokonywaniu zmian w systemie opodatkowania czy zmian dotyczących subwencjonowania przedsiębiorstw.
 
Pasywna polityka fiskalna - polega na wykorzystywaniu automatycznych stabilizatorów koniunktury, czyli takich instrumentów, które samoczynnie, bez ingerencji państwa, wpływają na zmiany poziomu dochodu narodowego i inne wielkości ekonomiczne (np. popyt, zatrudnienie). Są to podatki od dochodów ludności, przedsiębiorstw, podatki pośrednie, świadczenia społeczne (np. zasiłki dla bezrobotnych), programy pomocy dla rolnictwa. (Podatki te hamują spadek ogólnego popytu ludności i przeciwdziałają presji inflacyjnej.) Instrumenty te mają za zadanie utrzymywać dotychczasową sytuacje gospodarczą, a więc nie zapewniają warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
3 podstawowe funkcj e polityki fiskalnej: -          funkcja stabilizacyjna - rząd prowadzi politykę antycykliczną, posługując się instrumentami fiskalnymi w celu zmniejszenia amplitudy wahań koniunkturalnych.
-          funkcja redystrybucyjna - państwo dokonuje wtórnego podziału dochodu narodowego między obywateli przy pomocy instrumentów fiskalnych. Celem państwowej dystrybucji dochodów ludności jest zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia i zapewnienie minimum egzystencji każdemu obywatelowi. Rząd wyrażający preferencje większości społeczeństwa, przy pomocy progresywnych podatków i płatności transferowych, koryguje rynkową alokację dochodów.
-          funkcja alokacyjna - rząd prowadzi politykę strukturalną, dokonując redystrybucji dochodu narodowego między branżami gospodarki i regionami kraju. Celem tych działań jest kształtowanie odpowiedniej struktury gospodarki, a więc stymulowanie rozwoju określonych branż i regionów. Instrumentem tej polityki strukturalnej są podatki nakładane na rentowne branże i bogate regiony i transfery przekazywane nierentownym branżom i biednym regionom.
Nowoczesny system fiskalny ma wbudowane automatyczne stabilizatory pozwalające utrzymać stabilność gospodarki zanim stosowne komisje podejmą decyzje w konkretnych sprawach. Zmniejszają one w artość mnożnika i ograniczają siłę reakcji produkcji na wstrząsy popytowe. Poza tym posiadają jedną wielką zaletę: działają automatycznie. Nikt nie musi rozstrzygać czy wstrząs, któremu podlega gospodarka, jest na tyle silny, aby rząd musiał zareagować. Zmniejszając podatność gospodarki na wstrząsy, automatyczne stabilizatory ograniczają ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz