Politechnika Warszawska - strona 539

Przykład układu dynamicznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Przykład układu dynamicznego Przykładem współrzędnych stanu dla np.: układu mechanicznego może być zbiór liniowo niezależnych wielkości takich jak: współrzędne położenia tego układu, I pochodna współrzędnych położenia, II pochodna współrzędnych położenia.

Podstawy automatyki - kolokwium - Układ dynamiczny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

PODSTAWY AUTOMATYKI 1 - GRUPA 1 1. Wyjaśnij pojęcie liniowego i ciągłego układu dynamicznego o stałych skupionych. 2. Dla układu sterowania o transmitancji podać równanie różniczkowe i 3. Co można powiedzieć o własnościach układu dynamic...

Podstawy automatyki - kolokwium - Skala logarytmiczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

PODSTAWY AUTOMATYKI 1 - GRUPA 2 1. Co to jest model układu dynamicznego? Wyjaśnij pojęcie stanu wewnętrznego. 2. Dla układu sterowania określonego równaniem różniczkowym wy...

Sterowalność układu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Sprawdzić, czy układ jest sterowalny? Warunkiem koniecznym i dostatecznym sterowalności jest, aby macierz była rzędu n (czyli, żeby miała n - liniowo niezależnych kolumn, wyznacznik takiej macierzy jest różny od zera). Układ, którego sterowalność...

Stabilność regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Stabilność regulacji Doprowadzenie uchybu ustalonego do wartości zerowej osiąga się poprzez wprowadzenie wymaganego poziomu (stopnia) astatyzmu, czyli liczbę biegunów transmitancji Go(s). Ocena stabilności zamkniętego układu regulacji może ...

Człon oscylacyjny - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Człon oscylacyjny Ogólna postać równ. układu: x1'=wn2 x2, x2'=-x1-2zwn x2+u, y=kx1 transmitancja G(s)=y(s)/x(s) = k wn2/s2+2zwn s+wn s Postacie macierzy:A=01-1-1,B=0010,C=1000,D= Większe napięcie podane na wejściu powoduje powstanie oscylacji o większej amplitudzie ...

Izoklina jako nachylenie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Izoklina jest to linia, na której nachylenie trajektorii fazowych jest stałe.Równanie izokliny powstaje z równania dx2/dx1=-F(x1,x2)/x2 przez podstawienie dx2/dx1=C, a więc -F(x1,x2)/x2=C.Jest to

Praca przekaźnika ze zbocznikowaną rezystancją - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Praca przekaźnika ze zbocznikowaną rezystancją. Nie wystąpiła różnica pomiędzy czasami tzz. Czas rozwarcia zwiększył się. Wydłużenie czasu zwalniania, jest to spowodowane podtrzymaniem strumienia magnetycznego przez prąd przepływający przez uzwojeni...