Politechnika Warszawska - strona 540

Sygnały dyskretne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Sygnały dyskretne -cyfrowe -otrzymywane przez kwantowanie zarówno w poziomie jak i w czasie Zmieniając kolejno każdy z elementów macierzy A można sprawdzić, który element ma największy wpływ na przebieg charakterystyki: a11- nie ma wpływu, jest =0 a12- ulega zmianie amplituda i częstotliwość oscyl...

Synteza układu regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Synteza układu regulacji Zadanie syntezy (projektowania) układu regulacji ogranicza się zwykle do wyboru regulatora z danej klasy oraz doboru jego parametrów tak, aby jakość regulacji była zadowalająca z punktu widzenia określonego wskaźnika jakości. Przy określaniu wartości warstw regulatora odpow...

Układ stabilny globalnie i lokalnie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Układ stabilny globalnie - (o równaniu X'=Ax) wtedy i tylko wtedy gdy wszystkie wartości własne macierzy A mają niedodatnie części rzeczywiste i każda wartość własna o zerowej części rzeczywistej jest pierwiastkiem jednorodnym wielomianu. Stabilność

Wpływ szerokości pętli histerezy na jakość regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Wpływ szerokości pętli histerezy na jakość regulacji. Charakterystyka jest niejednoznaczna w zakresie szerokości H zwanej strefą histerezy. Od szerokości H zależą częstość przełączeń (im większa szerokość tym mniej przełączeń). Jest to związane ...

Wartość wymuszenia regulatora dwupołożeniowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Wyjaśnić jaki jest wpływ wartości wymuszenia regulatora dwupołożeniowego na przebieg regulacji. Regulator tak struje sygnałem regulowanym , że wielkość regulowana oscyluje wokół wartości zadanej . Oscylacje te odbywają się z pewną częstotliwością i amplitudą .Jeśli wartość wymuszenia jest niska to ...

Czas tracony w cyklu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Czas tracony w cyklu: różnica pomiędzy sumą drugości rzeczywistych sygnałów zielonego Gi i żółtego Ai a efektywnym sygnałem zielonym; L=G+A-g Współczynnik obciążenia: iloraz natężenia ruchu i przepustowości lub intensywności i intensywności ...

Grupa sygnałowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Grupa sygnałowa: grupa sygnalizatorów przeznaczonych dla jed­nego rodzaju uczestników ruchu, które mają w dowolnej chwili przekazywać im identyczne sygnały sterujące; Sygnalizator może być przyporządkowany tylko do jednej grupy sygnałowej. Grupę sygnałową mogą tworzyć tylko sygnalizatory przeznaczon...

Para strumieni kolizyjnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Para strumieni kolizyjnych: para strumieni, które maja punkt kolizji w obszarze skrzyżowania; Pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym ze­zwoleniu na ruch: - strumień pojazdów sterowany sygnałem kierunkowym - dowolny inny strumień kolizyjny, w tym także strumień sterowany sygna­ł...

Strumień priorytetowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Strumień priorytetowy: strumień uczestników ruchu, którzy przy przekraczaniu obszaru skrzyżowania nie będą musieli ustępować pierwszeństwa przejazdu lub przejścia innym uczestnikom ruchu; Strumień podporządkowany: każdy strumień uczestników ruchu, który nie jest strumieniem priorytetowym; Faza ruc...

Dobór silnika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

DOBÓR SILNIKA Duże samochody ciężarowe wyposażone w silnik ZS Moc silnika dobierana jest na podstawie przyjęcia stosownej wartości mocy jednostkowej mierzonej w jednostkach : [ moc silnika / masa całkowita pojazdu z