Politechnika Warszawska - strona 538

Wskaźniki finansowe - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Wskaźniki finansowe są podstawą analiz wyników w sprawozdaniach finansowych. mają różną budowę i charakterystyczne różne aspekty działań: zdolność do bieżącego rep. zobowizań okres spływu należności firmy prawidłowe gospodarowanie ma...

Wyznaczniki procesu transportu - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

WYZNACZNIKI PROCESU TR.: Ładunek wraz z określającymi go parametrami znajdującymi wyraz w podatności transportowej ładunku Podatność transportowa ładunku to stopień odporności ładunku na realizację procesu, zdolność przystosowania ładunku do przemieszczania. Wyróżniamy podatność naturalna - określ...

Zarz_dzanie finansami przedsi_biorstwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Finanse przedsiębiorstwa - zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy Zarządzanie finansami - pozyskiwanie takich źródeł finansowania działalności firmy, które pozwolą na maksymaliz...

Zyski - rodzaje i nadwyżka - definicje

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Zyski Zysk przedsiębiorstwa - nadwyżka przychodów nad kosztami; celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Próg zysku - to min. Suma przychodów oraz wielkości produkcji, przy której następuje ich zrównanie z kosztami całkowitymi, a zatem po przekroczeniu której zysk powstaje. ...

Blokada czterostawna - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Blokada czterostawna Przy blokadzie czterostawnej: światło czerwone — nakaz zatrzymania, światło pomarańczowe — zezwala na jazdę po najbliższym odstępie, na­stępny semafor nakazuje zatrzymanie, światło pomarańczowe migające lub zielone migające — zezwala na jazdę po dwu kolejnych odstępach, drugi...

Blokada przystawna - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Blokada przystawna W miarę zwiększania przepustowości, pociągi muszą być wyprawiane coraz to częściej, wobec tego odstępy blokowe muszą maleć. Może się oka­zać, że w celu osiągnięcia potrzebnej przepustowości, tarczę ostrzegawczą należałoby ...

Ściany wieńcowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Ściany Wieńcowe Połączenie Belek w narożach ścian wieńcowych W celu zapobieganiu rozsunięciu się np. na obłap. Pozostawiono ostatki czyli końcówki belek za złączem Między belki wstawiono kołki (teble) zabezpieczające ściany przed wypaczeniem, złącz...

Fundamenty - podstawa budowli

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Fundament - Jest podstawą budowli która dzięki właściwie zaprojektowanym wymiarom odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym przenosi w sposób bezpieczny obciążenia stałe i zmienne budowli na grunt. Dzieli się jena płytkie i głębokie. Sposób wykonania: głębokość posadowienia fundamentu wpływają następu...

Materiały stosowane do budowy fundamentów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

MATERIAŁY STOSOWANE DO BUDOWY FUNDAMENTÓW . należy stosować materiały odpowiedniej wytrzymałości, małej nasiąkliwości, dużej szczelności oraz odpornej na działania mrozu. Naturalne mat. k...

Podstawy budownictwa - Spoczniki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Spoczniki Płyty spoczników międzypiętrowych Dostosowane do budownictwa wielkopłytowego mają grubość 18 cm. Wymiary dostosowane są do wymiarów zunifikowanych klatek schodowych. Długość płyty spocznikowej powinna być min 2 cm mniejsza od szerokości