Politechnika Warszawska - strona 497

Metoda BMP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

Metoda BMP oparta jest na metodzie MPM poprzez odpowiednie scalenie ruchów7, odpowiadających im sytuacji pracy i czasów, wprowa­dzenie szacowania długości ruchów i ciężarów /zamiast dokładnego pomiaru/ oraz szacowanie zakresów długości ruchów. Metoda BMP posiada niewielką ilość ruchów, nawet w tej ...

Metoda normowania czasu roboczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

METODY NORMOWANIA CZASU ROBOCZEGO: *Sumaryczne: statystyczna, szacunkowa, porównawcza Wielkości norm nie są ustalane dostatecznie dokładnie, zaletą jest niewielki nakład przy ustalaniu norm tymi metodami, więc w pewnych przypadkach znajdują one zastosowania praktyczne np. przy opracowywaniu wstępn...

Mierniki pracy ludzkiej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Mierniki pracy ludzkiej Złożoność pracy ludzkiej utrudnia również jej mierzenie. Odpowiednio do różnej interpretacji i różnego traktowania pracy ludzkiej sformułowane są różne mierniki, z których najbardziej przydatne do dalszych rozważań są: a. wydajność pracy, rozumiana jako stosunek wielkości p...

Normy analityczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

NORMY ANALITYCZNE analityczno-pomiarowa (badawcza) -obserwacja rzeczywistego wykonania normowanego zadania roboczego, ustalenie właściwych przebiegów czynności i pomiar zużytego czasu (najczęściej metodą obserwacji chronometrażowych); stosowana w wypadku produkcji wielkoseryjnej analityczno- oblic...

Omów metody analityczne normowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

Omów metody analityczne normowania. Metody analityczne normowania czasu zadania roboczego- rozłożenie normowanego zadania roboczego na składowe elementy i ustalenie dla każdego z nich właściwych warunków i czasu wykonania uwzględniając możliwości produkcyjne stanowiska i doświadczenie pracowników. ...

Omów metody sumaryczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Omów metody sumaryczne Sumaryczne metody normowania czasu zadania roboczego - normę czasu wykonania zadania roboczego ustala się sumarycznie, bez rozbijania tegoż zadania na elementy składowe i przeprowadzania analizy poszczególnych elementów pracy (analizy warunków technicznych). Stosowane w przyp...

Omów strukturę czasu roboczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Omów strukturę czasu roboczego. Czas roboczy, ogólnie rzecz biorąc, dzielimy na Tpzm - czas przygotowawczo-zakończeniowy (czas związany z rozpoczęciem pewnego zadania roboczego i czas związany z jego zakończeniem), Tjm - czas jednostkowy maszynowy i Tx - czas strat.(może nastąpić z winy maszyny Txm...

Omów strukturę tech normy czasu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Omów strukturę tech normy czasu Norma czasu składa się zarówno z czasu pracy jak i czasu przerw. Elementem normowanym czasu roboczego jest czas przewidziany na wykonanie pracy niezbędnej oraz czas zarezerwowany na przerwy uzasadnione. Czas normowany obejmuje te elementy czasu roboczego, które są z...

Pojęcie pracy ludzkiej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Pojęcie terminu „praca ludzka" jest wieloznaczne i różnie definiowane. Wynika to ze szczególnej złożoności i trudności analizy pojęcia pracy. Jednakże punktem wyjściowym do organizacji pracy jest sama praca wykonywana przez człowieka. Najbardziej konkretne określenie istnieje przy pracy fizyczn...

Pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

1. Rezerwy wzrostu wydajności pracy. 2. Cel i zadania badań metod pracy: 3. Zakres badania i usprawnienia pracy 4. Narzędzia stosowane do rejestracji stanu istniejącego: 5. Techniki do poszukiwania usprawnień: 6. Rezultat badania i usprawnienia pracy: 7. Etapy usprawniania pracy: 8. Struktura...