Politechnika Warszawska - strona 496

Kupować czy produkować - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Kupować czy produkować Make or buy (MOB) - rodzaj problemu ze sfery zarządzania na poziomie strategicznym, polegającego na rozpatrywaniu korzyści i kosztów alternatywnych możliwości: korzystania z dostępnego potencjału danego przedsiębiorstwa lub zlecania zadań produkcyjnych i usług podwykonawcom c...

Metoda ABC - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

metoda ABC: W metodzie tej zapasy są pogrupowane według kolejności od najdroższych do najmniej cennych. Zgodnie z tym Grupa A obejmująca 10% ogółu zapasów ujętych ilościowo, stanowi 50% wartości. Kolejne 30% ilościowych składników zakwalifikowanych do grupy B stanowi w ujęciu wartościowym 35% ogółu...

Metody analizy zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Metody analizy zapasów: - analiza normatywna- porównanie zapasów ze standardami, normami - analiza porównawcza w przestrzeni i czasie- polega na wychwyceniu tendencji, dobrych i złych, - strukturalna ABC, - rotacji- wylicza się wskaź...

MRP - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

MRP Baza informacyjna oraz jej wzajemne powiązania i uwarunkowania poszczególnych składników tworzą informatyczne podstawy systemu planowania potrzeb materiałowych MRP. Podstawą systemu MRP jest ustalenie potrzeb materiałowych - brutto i netto - w podziale na odcinki czasu (okresy planistyczne). S...

Charakterystyczny układ krzyżowy fabryki w Hambach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

opisać charakterystyczny układ krzyżowy fabryki w Hambach, dlaczego został on zastosowany. Aby zapewnić elastyczny przepływ dóbr w fabryce, pojazd jest przemieszczany pomiędzy poszczególnymi stacjami roboczymi linii montażowej, która ma charakterystyczny układ krzyżowy. Głównym argumentem za zasto...

Strategia Make or Buy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

Strategia Make or Buy stosowana jest w odniesieniu do dwóch różnych decy­zji. I tak, wg R. Bennett'a polega na wyborze pomiędzy zaopa­trywaniem się w surowce czy półfabrykaty we własnym kraju a kupowaniem tych produktów w innych krajach. Do głównych kryteriów podejmowania decyzji autor zalicza: ryz...

Co to są przerwy uzasadnione i nieuzasadnione

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

Co to są przerwy uzasadnione i nieuzasadnione? przerwa- okres czasu, w którym nie występuje stan czynny uzasadniona- zalicza się do czasu normowanego, np. czas przeznaczony na odpoczynek i potrzeby naturalne, czas wynikający z organizacji procesu produkcyjnego - czas pokryty - czas trwania tego e...

Jaki jest zakres zastosowania ruchów elementarnych i jakie są przesłan...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Jaki jest zakres zastosowania ruchów elementarnych i jakie są przesłanki ich stosowania? Zakres zastosowania metod ruchów elementarnych obejmuje między innymi: badanie i usprawnienie pracy, projektowanie metod wykonania pracy i organizacji stanowisk roboczych, ustalanie norm czasu, przygotowani...

Jakie narządzia stosujemy do rejestracji stanu istniejącego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2681

Jakie narzędzia stosujemy do rejestracji stanu istniejącego? W zależności od rodzaju i stopnia złożoności procesu pracy stosuje się dla potrzeb rejestracji i analizy ustaloną technikę obejmującą: symbole graficzne formularze rejestrujące sposób zapisów Symbole graficzne ułatwiają lakoniczne zar...

Jakie stosujemy techniki do poszukiwania usprawnień

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Jakie stosujemy techniki do poszukiwania usprawnień? - burza mózgów- zbiorowe poszukiwanie pomysłów mogących stanowić podstawę do rozwiązania problemów, w atmosferze całkowitej swobody i niewielkim gronie osób. Prowadzący określa tylko istotę...