Politechnika Warszawska - strona 494

Staliwo- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Staliwo Staliwo jak każdy odlew ma po odlaniu strukturę gruboziarnistą i dendrytyczną, powstałą na skutek nierównomiernego rozłożenia węgla i fosforu względnie dodatków stopowych w każdym...

Starzenie- definicja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Starzenie Starzenie jest zjawiskiem związanym ze zmianą własności stopu wskutek pewnych zmian w jego strukturze, które ją stabilizują. W zależności od warunków procesu rozróżnia się: starzenie cieplne, odkształceniowe i wibracyjne. Starzenie cieplne polega na nagrzaniu stopu uprzednio przesycone...

Strefa kryształów kolumnowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Strefa kryształów kolumnowych Strefa kryształów kolumnowych składa się z takich kryształów, które zarodkowały w pobliżu ścianek formy lub na tych ściankach i rosły w kierunku odwrotnym do przepływu ciepła. Są to te kryształy, dla których jeden z kierunków rozrostu dendrytów wykazuje największe zbli...

Termodynamika procesu krystalizacji- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 938

Termodynamika Procesu Krystalizacji Pojęcia podstawowe: •Faza-makroskopowo jednorodna część niejednorodnego układu, która oddziaływa z drugimi częściami układu i jest od nich oddzielona powierzchnią rozdziału, czyli granicą fazową.. •Układ- rozpatrywany zbiór faz, znajdujących się między sobą w s...

Wysokojakościowe odlewy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

wysokojakościowe odlewy Dla otrzymania wysokojakościowych odlewów należy tak sterować procesem krzepnięcia, aby uzyskać równomierną, a przy tym drobnoziarnistą budowę krystaliczną w całej objętości odlewu. Do najistotniejszych metod oddziaływania w tym kierunku można zaliczyć: • zwiększenie we wsz...

Zagęszczanie masy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Zagęszczanie masy. Prasowanie - 1)niskimi naciskami do 0,4Mpa, 2)średnimi 0,4-0,8Mpa, 3)dużymi (0,8-2,5Mpa) Wstrząsanie - polega na zamianie siły bezwładności wstrząsanej masy formierskiej na pracę potrzebną do jej zagęszczenia. Narzucanie - polega na narzucaniu z dużą prędkością 30m/s małych por...

Zależności pomiędzy liczbą składników

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Zależności pomiędzy liczbą składników, liczbą faz i liczbą czynników, określających stan faz w wielofazowych układach znajdujących się w równowadze termodynamicznej, określa reguł...

Zalewanie z góry

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

zalewanie z góry Przy zalewaniu z góry, które stosuje się dla odlewów żeliwnych oraz drobnych i niskich odlewów z metali nieżelaznych, węzły cieplne należy usytuować w górnych częściach kokili.

Zespół chłodzenia wtórnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Zespół chłodzenia wtórnego Zespół chłodzenia wtórnego składa się z prowadnic rolkowych oraz dysz chłodzących. Właściwe chłodzenie wtórne należy tak przeprowadzić, aby na całym obwodzie wlewka była utrzymana całkowicie równomierna temp. Zespół c...

EMAS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

EMAS (Europejski System Ekozarządzania i Audytu) - System ma na celu zachęcenie różnych organizacji do ciągłej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska, a także poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian wzorców produkcji i konsumpcji na ...