Politechnika Warszawska - strona 493

Mieszanina austenitu i cementytu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

mieszanina austenitu i cementytu Mimo, że mieszanina austenitu i cementytu ma większą energię swobodną, bardziej prawdopodobna, szczególnie w warunkach technicznych, jest krystalizacja tej mieszaniny. Stwierdzono wielokrotnie, że

Nadlewy- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1904

Nadlewy Poza elementami układu wlewowego dla zasilania węzłów cieplnych odlewu stosuje się nadlewy NL, które zaliczane są do naddatków technologicznych. Zarówno wielkość jak i kształt nadlewu muszą być tak dobrane, aby jego zakrzepnięcie następowało po całkowitym zakrzepnięciu odlewu względnie z...

Odlewanie ciągłe- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

ODLEWANIE CIĄGŁE Pomimo różnorodnych wariantów odlewania ciągłego, podstawowe elementy procesu są wspólne, a mianowicie: topienie i odlewanie, krzepnięcie, wyjmowanie odlewu z krystalizatora, dzielenie odlewu na odcinki oraz ich transport. Ciekły metal z pieców spuszcza się do kadzi i transportuje...

Odlewanie w formach metalowych- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Odlewanie w formach metalowych Forma metalowa-kokila, jest formą trwałą, służącą do wielokrotnego zalewania ciekłym metalem. Przystępując do zaprojektowania kokili należy opracować, w oparciu o rysunek konstrukcyjny części odlewanej, rysunek surowego odlewu, na który należy nanieść powierzchnię pod...

Pęcherze z pochodzące z gazów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Pęcherze z pochodzące z gazów Pęcherze, pochodzące z gazów, rozpuszczonych w metalu odlewanym do formy odlewniczej, rozmieszczają się stosunkowo równomiernie w całej objętości odlewu. Pęcherze utworzone przez gazy, wydzielające się z formy, wykaz...

Proces metalurgiczny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

proces metalurgiczny W procesie metalurgicznym są one silnie odazotowane i odtleniane Al. Lub Al. i Ti, co zmniejsza lub nawet zapobiega starzeniu. Rozpuszczalność węgla w ferrycie zmienia się od 0,008% w temp. otoczenia do 0,02% w temp. eutektoidalnej. Największy efekt utwardzenia może wystąpić...

Projektowanie zbiornika

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

projektowanie zbiornika Przy projektowaniu zbiornika w kokili należy pamiętać o obowiązującej w tym przypadku zasadzie małego zbiornika, gdyż w przeciwnym razie wydłuża się cykl pracy kokili wskutek długiego krzepnięcia dużej objętości metalu oraz nadmiernego przegrzania kokili. Wlewy główne wyk...

Rodzaje krzepnięcia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

Rodzaje krzepnięcia. W zależności od frontu krystalizacji rozważa się krzepnięcie kierunkowe i objętościowe. Krzepnięcie kierunkowe odznacza się ciągłą granicą między fazami ciekłą i stałą oraz stopniowym przemieszczaniem się frontu krystalizacji od powierzchni do środka odlewu, a ściślej, w kierun...

Różnice

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

różnice Różnorodne badania wykazały, że nie ma istotnych różnic w zasilaniu odlewów odlewanych do form piaskowych, piaskowych z ochładzalnikami i kokil. Zasilanie, mające na celu uniknięcie jam i porowatości skurczowej, realizuje się niezależnie od rodzaju formy przez kierunkowe krzepnięcie i zasto...

Skłonność do tworzenia jam skurczowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

Skłonność do tworzenia jam skurczowych, pęcherzy gazowych i wtrąceń niemetalicznych. Nieciągłość struktury odlewów powodują: jamy skurczowe, rzadzizny, pory skurczowe, pęcherze gazowe i wtrącenia niemetaliczne. Ich obecność wpływa niekorzystnie n...