Politechnika Warszawska - strona 495

Kwaśne deszcze

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Kwaśne deszcze - są to opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy (dwutlenek siarki, tlenki azotu, słabe roztwory kwasu siarkowego) które dostają się do atmosfery w wyniku spalania zasiarczonych paliw (

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska - spowodowane gwałtownym zdarzeniem nie będącym klęską żywiołową, które może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzające powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska (

Najważniejsze czynniki zanieczyszczające UNESCO

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Najważniejsze czynniki zanieczyszczające UNESCO: CO i CO2 powodują efekt cieplarniany; SO2 i NO2 zakwaszenie gleby, kwaśne deszcze; fosfor - eutrofizacja (wzbogacenie zb.wodnych w

Podstawowe definicje i określenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Podstawowe definicje i określenia: sozologia - jest nauką o ochronie przyrody i jej zasobów; środowisko człowieka - składa się zarówno z Ziemi (jako cała planeta), z jej polem magnetycznym, strefami klimatycznymi i atmosferą, jak i współżyjący ...

Podział substancji toksycznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1519

Podział substancji toksycznych - skala oceny substancji od 0 - 3 substancje nietoksyczne (0) - w normalnych warunkach nie powodują zagrożenia, a toksyczny wpływ na ludzi pojawia się dopiero w nietypowych i granicznych warunkach lub przy przedawkowaniu. substancje lekko toksyczne (1) - substancje w...

Rzeki jako odbiorniki ścieków

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1183

Rzeki jako odbiorniki ścieków Ustalono 3 klasy czystości śródlądowych wód powierzchniowych: I klasa - zalicza się wody przeznaczone do: zaopatrzenia ludności w wodę do picia; zaopatrzenia zakładów przemysłowych wymagających wody o jakości wody do picia; hodowli ryb łososiowatych. II klasa hodo...

System zarządzania środowiskiem

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

System zarządzania środowiskiem - część ogólnego systemu zarządzania która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrożenia, realiz...

5S- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

5S Wykaz pięciu kroków do utrzymania ładu i porządku wykonywanych w celu osiągnięcia lepszej organizacji, efektywności i dyscyp. w miejscu pracy: -Selekcja- odróżnianie rzeczy niezbędnych od zbędnych i eliminowanie tych drugich • Usuwa się wszystko co nie będzie potrzebne przez następnych 30 dni ...

Kanban - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Kanban - opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją. Słowo Kanban w wolnym tłumaczeniu można oddać jako "widoczny spis". Metoda ta opiera się na poszczególnych kartach wyrobów ich cyrkulacji i analizie. Kanban rozwijał się i dziś oznacza także system informac...

Korzyści dla dostawcy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Korzyści dla dostawcy: - ma dużą swobodę planowania własnej produkcji, co pozwala na obniżenie kosztów własnych (np. administracji) - działając na bazie DDU*, ogranicza koszty przewozowe, wysyłając jednorazowo większe partie materiałowe - ma możliwość manewrowania zapasem, w przypadku obsługi wię...