Politechnika Warszawska - strona 439

Skutki działania czynników materialnego środowiska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Skutki działania czynników materialnego środowiska pracy na człowieka i pośrednio na jego pracę zależą od : rodzaju działającego czynnika ( np. hałas, oświetlenie, itp. ), czasu i okresów działania tych czynników, nasilenia ( stężenia, natężenia ), uciążliwości pracy, indywidualnej odporności i...

Ultrafiolet - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Ultrafiolet Ultrafiolet to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali krótszej niż światło widzialne i dłuższej niż promieniowanie rentgenowskie. Oznacza to ...

Wartości dopuszczalne promieniowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Wartości dopuszczalne. Działanie promieniowania nadfioletowego ma charakter fotochemiczny a skutek biologiczny tego promieniowania zależy od ilości pochłoniętego promieniowania, długości fali i od rodzaju eksponowanej tkanki (oko, skóra). Ilość pochłoniętego przez tkankę promieniowania (

Badania akustyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Badania akustyczne W badaniach akustycznych wykorzystuje się zjawiska towarzyszące wzbudzaniu i rozchodzeniu się drgań mechanicznych w badanych materiałach. Metody ultradźwiękowe Badania ultradźwiękowe opierają się na zjawisku odbicia i przenikania fal na granicy dwóch ośrodków (rys. 9.). Rys. 9...

Badania elektromagnetyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Badania elektromagnetyczne Podstawą metod magnetycznych jest wzbudzanie pola magnetycznego w badanym elemencie, a następnie wykrywanie lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia, powstających na powierzchni elementu w bezpośredniej okolicy wady, (rys. 12). Rys. 12. Konfiguracja pola rozproszenia [1...

Badania penetracyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Badania penetracyjne W badaniach penetracyjnych wykorzystuje się zjawisko wnikania odpowiednich cieczy (penetrantów) w różnego rodzaju otwarte wady powierzchniowe. Przez stosowanie odpowiednich wywoływaczy, które „wysysają” penetrant z wad, uzyskuje się wyraźny i powiększony obraz wad. Rys. 14. Sc...

Budowa żeliwiaka - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3962

Budowa żeliwiaka, wsad i produkty Żeliwiak jest piecem szybowym o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, w którym źródłem ciepła może być paliwo stałe (koks), ciekłe (mazut) lub gazowe (gaz ziemny i gazy przemysłowe) służącym do wytwarzania

Budowa wielkiego pieca - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2611

Budowa wielkiego pieca. Wielkie piece są piecami szybowymi. Górny, wysoki stożek nosi nazwę szybu, a jego wylot zakończony jest gardzielą. Szyb rozszerza się ku dołowi, co ułatwia ruch materiałów w piecu. Od najszerszej części pieca, zwanej pr...

Budowa wyciskarki - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Budowa wyciskarki Wyciskarka składa się ze ślimaka ułożyskowanego obrotowo w ogrzewanym cylindrze i napędu z przekładnią. Ślimak wyciskarki dzieli się na trzy sfery: zasilania (pobieranie granulatu z lejka zasilającego, wstępne ogrzewanie, zagęszcz...

Charakterystyka wybranych metod oceny jakości zgrzein - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1393

Charakterystyka wybranych metod oceny jakości zgrzein (pomiary wielkości nieelektrycznych) Pomiar promieniowania podczerwonego Metoda ta była obiektem rozważań przez wiele lat. Określa ona wielkość promieniowania podczerwonego, które jest bezpośrednim wskaźnikiem temperatury promieniującego ciała....