Politechnika Warszawska - strona 435

Podział tworzyw - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

Podział tworzyw sztucznych TWORZYWA SZTUCZNE PLASTOMERY ELASTOMERY DUROMERY TERMOPLASTY DUROPLASTY Termoutwardzające chemoutwardzające Tworzywa sztuczne można podzielić na: duromery - Twarde, trudnotopliwe o wysokiej odporności mechanicznej służące jako materiały konstrukcyjne - inaczej nazy...

Polikondensacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

Polikondensacja Polega na stopniowym łączeniu wielkiej ilości monomerów w makro-cząsteczki podczas, którego wydzielają się: woda, chlorowodór, amoniak, dwutlenek węgla, metanol lub inne proste związki jako produkty uboczne. W skład łańcuch...

Proces produkcyjny otrzymywania stopów miedzi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Proces produkcyjny otrzymywania stopów miedzi Na temat procesów produkcyjnych otrzymywania stopów miedzi literatura fachowa jest bardzo uboga, praktycznie do opracowania wyżej wymienionego tematu znaleziono dwie pozycje literaturowe będące publikacjami AGH w Krakowie: Instrukcja topienia

Rama wózka wagonowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Rama wózka wagonowego. Ramą (ostoją) wózka wagonowego nazywamy ramę, na której poprzez czop oraz gniazdo skrętu umieszczone jest pudło wagonu. Przez wewnętrzne (bujakowe) oraz zewnętrzne (maźnicze) odsprężynowanie, rama wózka przenosi nacisk pudła ...

Rowki spawalnicze - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2898

PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW DO SPAWANIA - ROWKI SPAWALNICZE Przed przystąpieniem do spawania materiał musi być przygotowany tzn. odpuszczony, oczyszczony i zukosowany. Muszą być usunięte zabrudzenia mechaniczne: farba, korozja, smary, brudy tłuste i wykonany rowek spawalniczy (gwarantuje to wytrzymałość s...

Spawalnictwo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

SPAWALNICTWO SPAWANIE - proces wykonania połączenia nierozłącznego z nagrzaniem materiału rodzimego do temperatury topnienia i dodaniem spoiwa lub bez. ZGRZEWANIE - wykonanie połączenia nierozłącznego z nagrzaniem materiału rodzimego do temperatury plastyczności i z użyciem siły docisku (nie dodaj...

Spawalność stali - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

SPAWALNOŚĆ STALI -im mniejsza zawartość węgla tym się lepiej spawa: STALE WĘGLOWE C0,4% - stale niespawalne, (ale dobrze się hartują) STALE STOPOWE - w celu określenia spawalności stali stopowych należy wykorzystać wzór TREMMLETT'A (wpływ s...

Spawanie łukowe ręczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

SPAWANIE ŁUKOWE RĘCZNE - odbywa się za pomocą elektrody otulonej zgodnie ze schematem - źródło prądu - uchwyt elektrody - elektroda - materiał spawany (spawacz trzyma uchwyt w ręku) ELEKTRODY: TOPLIWE Wolframowe, węglowe Otulone, nieotul...

Spawanie plazmowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

SPAWANIE PLAZMOWE Plazma - silnie zjonizowany gaz Gaz zjonizowany - gaz, z którego zdmuchnięto część powłoki elektronowej Temperatura plazmy jest od kilku do kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Do cięcia używa się plazmy 2°C, do mikro używa się plaz...

Spawanie w gazach ochronnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

SPAWANIE W GAZACH OCHRONNYCH: TIG - wolfram obojętny gaz Spoiwo Elektroda wolframowa nietopliwa pokryta torem (jonizacja przestrzeni łukowej) Poduszka gazu szlachetnego (argon, hel)osłaniają...