Rama wózka wagonowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rama wózka wagonowego - wykład - strona 1 Rama wózka wagonowego - wykład - strona 2 Rama wózka wagonowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rama wózka wagonowego.
Ramą (ostoją) wózka wagonowego nazywamy ramę, na której poprzez czop oraz gniazdo skrętu umieszczone jest pudło wagonu. Przez wewnętrzne (bujakowe) oraz zewnętrzne (maźnicze) odsprężynowanie, rama wózka przenosi nacisk pudła wagonu na maźnice zestawów kołowych. Trzon zasadniczy ostoi wózka stanowią dwie podłużne belki zwane ostojnicami, które są połączone z belkami poprzecznymi. W zależności od rozwiązania konstrukcyjnego poprzecznej belki środkowej rozróżnia się ostoje z belką skrętową (na stałe połączoną z ostojnicami) oraz belką bujakową (połączoną ruchomo z ostojnicami).
Rys. 1 - Wózek typu 25TN. Kolor niebieski - oddziaływanie pudła wagonu na czop. Kolor czerwony - przenoszenie obciążenia z ramy na odsprężynowanie.
W rozwiązaniach konstrukcyjnych spotyka się najczęściej następujące rozwiązania:
rama spawana zamknięta z belką skrętową stosowana głównie do wózków wagonów towarowych wykonana z blach z kształtowników walcowanych oraz giętych; rama taka może być również wykonywana jako lana ze staliwa;
rama spawana zamknięta, podobnie jak poprzednia, lecz z belką bujakową stosowana głównie do wagonów osobowych;
rama w kształcie litery H, jest ona stosowana w wózkach wagonów osobowych przystosowanych lub przewidzianych do przystosowania umożliwiającego zabudowanie sprzęgów samoczynnych. Rama ta jest wykonana jako spawana z blach i kształtowników walcowanych oraz giętych dodatkowo wzmacniana częściami połączonymi śrubami, podkładkami, nakrętkami (do takich części należą: belka bujakowa oraz jej prowadnik).
Rys. 2 i 3 - Przykład zastosowania wózków dwu- i trzyosiowych. (wyżej - Elektryczny Zespół Trakcyjny, niżej - elektrowóz towarowy ET22)
Wózki dwuosiowe montuje się w większości wagonów osobowych, Elektrycznych Zestawach Trakcyjnych oraz w lokomotywach przeznaczonych do prowadzenia składów pasażerskich. Wózki trzyosiowe obecnie używa się w ciężkich lokomotywach towarowych (serie ET22 oraz ST44) oraz w wagonach specjalnych przeznaczonych do przewozu wielkogabarytowych ładunków. Ramy wózków dwuosiowych są przystosowane do przenoszenia obciążenia rzędu 25t., trzyosiowych - do 60t. W zależności od rodzaju wagonu (lokomotywy) rama przenosi pewne obciążenia na zestawy kołowe oraz podlega naprężeniom z tym związanymi. Ponadto jest obciążona drganiami wywołanymi ruchem zestawów kołowych. W przypadku wykolejenia wagonu narażona jest na zerwanie poszczególnych belek lub uszkodzenie (ścieranie lub wyłamanie) ich części. Stąd też w produkcji ram stosuje się surowe kryteria doboru materiałów, kontroli jakości i metod wytwarzania.

(…)

… przy tym zaznaczyć, iż całkowicie odlewa się tylko ramy wózków dwuosiowych typu „Diamond” przeznaczone dla wagonów towarowych średnio i bardzo obciążonych. Pozostałe ramy, ze wzglę-dów ekonomicznych tudzież złożoności odlewu, są wykonywane metodą spawania. Zasadniczo do produkcji ram wózków stosuje się: - stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości: 18G2ACu, 18G2A (wg PN-72/H-84018);
- stale konstrukcyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz