Politechnika Warszawska - strona 416

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 6

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

. Mostek cieplny jest to miejsce w przegrodzie zewnętrznej, w której w stosunku do pozostałej części przegrody znacznie osłabione są : Opór cieplny Przenikanie ciepła Promieniowanie cieplne 8. Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegr...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 7

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Jednostką wilgotności bezwzględnej jest: g / m3 kg / m3 W*s / I*m Ps Wilgotność względna jest stosunkiem: Wilgotności względnej do wilgotności stanu nasycenia Ilości wody w powietrzu do objętości Para wodna przechodzi od: Ciśni...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 8

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 476

Mostek cieplny to miejsce gdzie: Występują największe wahania temperatury Jest największy opór przenikania Występuje materiał o zwiększonej wartości λ Występuje zwiększona gęstość strumienia przepływu ciepła Opór przegrody wyliczamy: Uśredniając opory warstw Dodając opory warstw Sumując odwr...

Cienkościenne przekrycia żelbetowe inne niż kopuły - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3822

Cienkościenne przekrycia żelbetowe inne niż kopuły kuliste - krótki opis kilku wybranych obiektów. Do dachów tego typu stosowanego na ogół rzadko w budownictwie miejskim zaliczamy powłoki walcowe jedno i wielofałdowe, tarczownice i przekrycia konoidalne. Przekrycia tego typu stosowane są dla dużych...

Długość zakotwienia - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4508

Napisać wzór określający podstawową, wymaganą długość zakotwienia Jakiego rzędu wartości otrzymuje się z tego wzoru, gdy naprężenie w zbrojeniu jest bliskie obliczeniowej granicy plastyczności? Fbd- graniczne naprężenie przyczepności...

dodatkowe wymagania do zbrojenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1820

Jakie dodatkowe wymagania należy stosować gdy zbrojenie składa się z prętów o średnicy większej niż 32mm? Grube pręty wymagają grubego otulenia - odłupywaniu się otuliny i powstawaniu szerokich rys zapobiega zbrojenie przypowierzchniowe. Stosuje się je gdy średnica prętów (lub zastępcza średnica wią...

Kopuły betonowe i żelbetowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3192

Kopuły betonowe i żelbetowe - krótki opis kilku wybitnych obiektów. Kopuły należą do najdawniej znanych i stosowanych przekryć o dużej rozpiętości. Pierwszym osiągnięciem realizacji nowoczesnych kopuł żelbetowych była wzniesiona w 1908 roku kopuła żebrowa w Hali Ludowej we Wrocławiu o rozpiętości 6...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 910

10. Co oznaczają występujące w tablicach dotyczących wymagań ze względu na pożar takie napisy jak np. 150/25, 300/30 ? Jest to stosunek bmin/a Odległość osi zbrojenia od nagrzewanej powierzchni betonu. Wymiar zależy od wymaganej odporności o...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1421

Jakie trzy kryteria ze względu na pożar powinny spełniać elementy konstrukcyjne, podać skróty oznaczające te kryteria i krótkie definicje. R - nośność E - szczelność I - izolacyjność 2. Jakie dwa czynniki mają zasadniczy wpływ na czas przetrwania konstrukcji w warunkach pożaru? - rozmiar elemen...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 4

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1267

Norma definiuje sześć typów klas ekspozycji w zależności od środowiska. Podać nazwy co najmniej 4 z nich. XO - brak zagrożenia korozją i agresją chemiczną XC1-XC4 - korozja spowodowana karbonatyzacją XCD1-XCD3 - korozja spowodowana chlorkami XS1-XS3- korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej...