Politechnika Warszawska - strona 408

Zadania Technologiczne (skrypt)

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Zadania technologiczne Wprowadzenie. Równania reakcji chemicznych są formalnym zapisem przemiany substratów w produkty, z uwzględnieniem stosunków stechiometrycznych, w jakich poszczególne substancje reagują ze sobą. Taki formalny zapis nie informuje jednak o rzeczywistym przebiegu reak...

Chemia nieorganiczna - otrzymywanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

otrzymywanie: KO2, H3BO3, Na4P2O7 2) Sr3(CrO4)2, Sr2CrO4 3) Na2H2P2O7 z Na3PO4 4) NaPO3 z Na3PO4 5) Na2(H2P2O5) z Na2(HPO3) 6) Na2S z Na2S2O7 7) Na2S2O7 z Na2S 8) z CH4: aldehyd mrówkowy, alkohol metylowy,

Chemia nieorganiczna - rozkład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

rozkład t.•NaAsO2→3Na3AsO4+2As+2As2O3 [3AsO2-→AsO33-+As2O3→3AsO43-+As] •KBrO3→KBr+3/2O2 •(bromian (VII) sodu) NaBrO4→NaBrO3+1/2O2 •(szczawianów: sodu, magnezu i srebra) Na2C2O4→Na2CO3+CO [C2O42-→CO2+CO22-→CO32-+CO] (Na+ jest słabo kwasowym kati...

Obieg wody w przyrodzie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Apoloniusz Kodura
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Obieg wody w przyrodzie Obieg wody w przyrodzie nazywany jest czasem cyklem hydrologicznym, obrazuje ciągły ruch wody na, nad i pod powierzchnią ziemi. Cykl (obieg) - nie ma początku i końca. Woda zmienia stan skupienia - ciekły, gazowy...

Pomiary ilości wód powierzchniowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Apoloniusz Kodura
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

Pomiary ilości wód powierzchniowych Bezpośrednie i pośrednie metody pomiaru wydatku (przepływu): Przepływomierze i pomiar stanu - wodowskazy Transport związków chemicznych Transport cząstek zawieszonych i erozja Infiltracja wód gruntowych Pomiar deszczu: Pluwiometr - określenie charakterystyki...

Równanie bilansu wodnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Apoloniusz Kodura
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

Równanie bilansu wodnego Forma ogólna P = opad QSI, QGI = dopływ powierzchniowy i wód gruntowych E = parowanie QSO, QGO = odpływ powierzchniowy i odpływ wód gruntowych DR = zmiana retencji n = składnik odpowiedzialny za ewentualne różnice Ró...

Ruch cieczy rzeczywistej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Apoloniusz Kodura
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Ruch cieczy rzeczywistej Podczas przepływu płynu lepkiego pojawiają się naprężenia styczne skierowane przeciwnie do kierunku ruchu W efekcie oddziaływania tych sił mamy do czynienia z oporami tarcia Wpływ sił tarcia na warunki przepływu jest złożony, zależny m.in. od przyjętej metody postępowania...

Elementy klejone warstwowo - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr J. Dłuniewski
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

Elementy klejone warstwowo : a)sklejka budowlana - najlepsze sklejki :bukowe i brzozowe, są to płyty sklejane z nieparzystej liczby fornirów, w których włókna w przyległych do siebie warstwach przebiegają pod

Zasady projektowania i podstawowe typy wiązarów

 • Politechnika Warszawska
 • dr J. Dłuniewski
 • Konstrukcje drewniane
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2422

zasady projektowania i podstawowe typy wiązarów Wiązary dachowe: - trójkątne : jedno-, dwuspadowe, - trapezowe : jedno-, dwuspadowe, Wiązary, podział ze względu na budowę: - z desek łączonych gwoźdz...

Aproksymacja redmokwadratowa dyskretna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

Aproksymacja średmokwadratowa dyskretna. 5.1 Sformułować zadanie aproksymacji średniokwadratowej dyskretnej. Rozważyć przypadki aproksymacji typu wielomianowego i trygonometrycznego. • Aproksymacja średniookwadratowa dyskretna: j = (j o,j i...