Politechnika Warszawska - strona 407

Zastosowanie pochodnych cząstkowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Chemia - Zestaw nr 15. Zastosowanie pochodnych czstkowych. Funkcja uwikana. Prosta normalna i paszczyzna styczna do powierzchni. Funkcja uwikana. Niech F bdzie funkcj dwch zmiennych (cig wraz z pochodnymi czstkowymi w otoczeniu punktu (x0, y0)). Niech F(x0, y0) = 0 , a (x0, y0)"0. Wtedy rwnan...

Zestaw przygotowujący do kolokwium - matematyka cz. 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

ZESTAW 16 Zad.1 . (uwaga: nie wyłączać czynnika stałego przed całkę, wtedy współczynniki rozkładu na ułamki proste będą całkowite). Zad. 2. Obliczyć pole obszaru, ograniczonego krzywymi y=ln x i y=ln2x. Zad.3. a) UNIEWAŻNIONO - ZA TRUDNE ...

Orbitale molekularne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Chemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1540

TEORIA ORBITALI MOLEKULARNYCH + + + + Orbitale atomowe Orbital molekularny σ1s σ1s* σ2s σ2s* σ2px πpy πpy* σ2px* πpz πpz* E Rząd wiązania chemicznego (Rw): n−n Rw = 2 * Jaka jest konfiguracja elektronów na orbitalach ...

Włókno węglowe - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
 • Podstawy nauki o materiałach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Wytwarzanie Piroliza (inaczej destylacja rozkładowa) to proces rozkładu termicznego substancji prowadzony poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, ale bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. Średnica włókna węglow...

Przykładowe pytania na egzamin.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

- definicje: oddziaływanie kolorowe, elektronowolt, stężenie molowe - reakcja i co jest kwasem, a co zasadą, i z jakiej definicji - jakie oddziaływania występują w jądrze atomowym - ...

Schemat stanów kwantowych nukleonów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

E E 7 11/2 7 1j 4s 3d 2g 3/2 7/2 1/2 5/2 15/2 11/2 9/2 1i 3p 6 1/2 3/2 13/2 5/2 2f 7/2 9/2 1h 3s 5 1i 2d 1/2 3/2 11/2 5/2 7/2 3p 6 2p 9/2 7/2 2d 9/2 1/2 5/2 3/2 4 1f 2p 2 1 n 2s 1d 1p 1s l protony 9/2 1/2 5/2 3/2 1f 7/2 3 1/2 3/2 11...

Radialna - schematy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

0.6 2.5 0.5 2.0 1s 1s 0.4 R(r) r²R²(r) 1.5 1.0 0.3 0.2 0.5 0.1 1 2 3 4 0.7 0.0 5 r / a.u. 0 1 2 3 4 0.25 5 r / a.u. 0.6 0.20 0.5 2s r²R²(r) R(r) 0.4 0.3 0.2 2p 0.05 2 -0.1 4 6 8 10 12 r / a.u. 0.00 0.4 0 2 4 6 8 0.12 0.10 0.3 r²R²(r) 3s R...

Kwarki, leptony - tabele

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Kwarki m masa Q ładunek (GeV/c2) elektryczny 0.3 +2/3 I u up/górny 0.3 –1/3 d down/dolny 1.5 +2/3 II c charm/powabny 0.5 –1/3 s strange/dziwny 175 +2/3 III t top/szczytowy 4.5 –1/3 b bottom/denny B liczba barionowa 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 I spin S izospin dziwność 1...

Tabele chemiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

n l 0 1 2 3 s 1 sp 5B 2 2 sp 13 Al 3 dsp 21 Sc 2 sp 31 Ga 3 dsp 37 Rb 39 Y sp 49 In 2 4 fdsp 55 Cs 57 La 71 Lu 3 dsp sp 80 Hg 81 Tl 2 4 fdsp 87 Fr 88 Ra 89 Ac 103 Lr 3 dsp sp 112 Uub 113 Uut 2 – K2 K 2L 8 K 2L 8M 8 K 2L 8M 18 4 K 2L 8M 18N8 K 2L 8M 18N18 ...

Wiązania chemiczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 882

2. WIĄZANIA CHEMICZNE, BUDOWA CZĄSTECZEK Irena Zubel Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska (na prawach rękopisu) Wiązania chemiczne Podstawowe stany skupienia materii (w temp. otoczenia): • gazy - cząsteczki (H2, O2, CO2), atomy (He, Ar) – brak oddziaływań • ...