Politechnika Warszawska - strona 372

Stateczność - przykład 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

7 0 ,- ! ) ! ! , ! 2 ) ! % ' (0 0 ! ' ! %&!3( ,- 2 0 ! 1' 1 ! 1 ! 1" ! %&!4( 5 ! 2 * ! " ! ! ! ,- ! 1 1 ! 1 ,- 1" ! ! 1" %&!6( ! %&!7( %&!/( * ! ! ( ! ! " 1 ,- " ,- 1 1 " ! ! 1" ...

Stateczność sprężysta - przykład 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

9 ,,- ) %&!''( 7 : 7 7 ! !2 %&!''(! + #*)%6 * % ) ; 3 # ! &!4(! # * ,- %&!'4(0 * ,- * ,- * ,- * ,- * ,- 0 * ,- ? ' . ' 0 %&!'6( = ' ? * !+ = ,- ' * ! = ,- ?%( % + ( 0 * ,@ -.+% / '%*'(0'& / 1%2.+-3(* %&!'7( = ?...

Stożek tarcia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1708

Stożek tarcia Jest to stożek powstały z obrotu wektora R wokół prostej działania reakcji normalnej N, którego tworząca zawiera z osią kąt . Dla powierzchni anizotropowych stożek ten nie jest stożkiem kołowym. W przypadku równowagi ciał chropowatych, reakcja całkowita R jednego ciała na drugie musi...

Stopień kinetycznej niewyznaczalności - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 147

; & $ . ! = . $ $ . ( - ( ( - . ( 1 ! ' $ $ $ . 1 - $ ' $ " $ $ ! # ' $!* , : $ " ! + ,# 4 -%&' - . - ! )/ 0. 1&'% ! 54 # $ % & . %1%2 . !%* 3/ ! ' . ' $&$ 2! ( . $2 ! ( . ,%)2! % ...

Symetria w metodzie przemieszczeń, Przykład 4

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 322

6% % % $ 6= = = % #( # *#.. *#.2# @ @ % $ " % $ % *#.# , % ! " # . # - ! % # # ( #.")6 7 # *#.*!# % % $ +,() -).-&$-/ 0 1)',(+2&. +'+3) -.+")4/ ). ( #,#53.) #3). 6+$3.) 8 - # % % % * % $ ' % + % $ # *#.6! + : & @ &a...

Tarcie opasania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3612

Tarcie opasania Jest to tarcie występujące w czasie opasania bębna przez cięgno. Kąt opasania jest to kąt odpowiadający łukowi, wzdłuż którego cięgno przylega do bębna. Tarcie to zmienia stosunek między siłami przyłożonymi do obu końców cięgna. Sto...

Układ sił redukujący się do siły wypadkowej.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Układ sił redukujący się do siły wypadkowej. Gdy na ciało sztywne działają dwie siły lub układ sił o nierównoległych i leżących w jednej płaszczyźnie liniach działania, siły te możemy przesunąć do punktu przecięcia się tych linii i zastąpić...

Warunki podparcia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

8 % & + - % %% %& %+ %- % @ ) /# "0 # # /# %"0 % ! % # # # # *% +"' & * , & $' - .( ' # /#0 # 4 # # # # & /%/0,' & /, ' & C ! ,' ! ! ! ...

Wprowadzenie do dynamiki - przykłady

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

7 $ /,* 7 C$ "$ (, 1 ) * 7 $ $ + + ! , B " " " " $ * * -. / / 01 23 $ 4 0 5 6 # 4 0 5 D0 6 * ! * ' ) $ $ -. # ! "$ ? /@ A ) ! $ ) -. $ ! $ $ 7 $) ) -. 7 ! 7E $ "$ ) -. $) " *(, ;+ "$ ) -. $...