Politechnika Warszawska - strona 373

Wprowadzenie do dynamiki budowali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

! " # % ! $ ! " % ! " ! & "$ $ ( ! ) $' " $ * + ) ! "$ . / ! $ 0 ! 1 2 " $ ! ! , - ! $ ! ! ) 3 0 ! 2 ) "$ ! " ! 4 0 " !"#!$ / * + # 5 4 " 2 # ! " ! " ' ! *(, (+ ...

Mechanika konstrukcji 2 - zadania 7

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

2 ! # # , $ .. % #%% " # ( # )% + *% + 9 % 6 &/ " " (& ' 8 2 8 & # & # + " ( $6%3 ! %* # " = ! " # 6 = $ ! & # $ 6 ! "# $ % & ' !( ,# & & ) * * ! + ,# ! - ! . ./)! (.) ! ")! 0...

Mechanika konstrukcji - zadania 6

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

4 = = = = *+ = = " $ 24% $ 2 % $ " 2-% $ 2.% *+ ' ( $=% # = D " $ = " , = = " $=% ( # = = - $ 11%& = " ...

Mechanika konstrukcji - zadania 7

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

0 3 ( ( ! " 0 % $ ; / # # , " & F $ ! $ 9 " # = = = ) = " $ C $A H%* # 6 , = = = = ) = , ( $ = 4-% ) D = D *+ D *+ D = D ) = $ $ D = 4 % $ = 44% 4-% 4.% ) * " D *+ D 33% C ' !( = $ = D 33% , ( *+...

Mechanika konstrukcji - zadania 8

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

01 D D D D D F D *+ D D F D D ( ; D D* D* D* D " ' ( , & ) $ ) 5 5 3 D 43% $ D 42% $ *+ 4% 4 =# ( " G " 0-& $ * 7 8 ") 9 # ": H ;'.# & ")8 (* " @C ( " " ! "# $ % & # ' !( &a...

Mechanika konstrukcji - zadania 9

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

1 5 ! # " ) *) *5 *5 " # ( " / " &0 # " 1 " # 5 = = = = 6 ; & . 9 6 G " CCC = C = = C = ; I C = = 9 I = CC = ) *+ 5 *+ 9 I CCC = = D I = = = + # I $ I 9 D 9 I D 9 I D I D I I ' D D 4 D ...

Zasada superpozycji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1008

( & *#*4! % ! # ! " '( *#*5! $ " B *#*6! '( & ! '( B " '( " " '( ! B '( % ! '( " B & ! " '( # B B " *#*:! & " B '( 8 )3)6) 3*!&(!+ #/4- / # $ % % % # # +,() -).-&$-/ 0 1)',(+2&. ...

Zjawiska związane z występowaniem tarcia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Zjawiska związane z występowaniem tarcia w układach mechanicznych. Tarcie zwiększa na ogół możliwość utrzymania ciała w równowadze. Zwiększa liczbę możliwych położeń równowagi. Jeśli uwzględnimy tarcie to będziemy mieli do czynienia już nie z nierównościami a z układami równań co prowadzi do łatwiej...

Badanie ściśliwości gruntu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2142

Badanie ściśliwości gruntu. 1. Wstęp teoretyczny: Pod działaniem obciążenia każdy ośrodek ulega odkształceniom. Każdy ośrodek stawia też opór działającym obciążeniom. Przy wzrastającym obciążeniu odkształcenia ośrodka wzrastają aż do momentu, gdy działające obciążenie osiągnie wartość obciążeń nis...

Badanie gęstości objętościowej i wilgotności gruntu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

Badanie gęstości objętościowej i wilgotności gruntu GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA GRUNTU Metody badania gęstości objętościowej gruntu: metoda ważenia hydrostatycznego oznaczenie gęstości objętościowej gruntu w pierścieniu oznaczenie gęstości objętościowej gruntu w rtęci Oznaczenie gęstości objętościowe...