Politechnika Warszawska - strona 143

Płyty pochodzenia roślinnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Płyty pochodzenia roślinnego Płyty ociepleniowe można produkować także z włókna lnianego. Jest to materiał stosunkowo tani w pozyskiwaniu i w pełni ekologiczny. Włókna łączy się ze skrobią ziemniaczaną, służącą jako lepiszcze i sprasowuje. Tak powstałe płyty są dobrym izolatorem akustycznym i termi...

Pianka poliuretanowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

Pianka poliuretanowa Wysoka cena powoduje, że w budownictwie jednorodzinnym nie jest to zbyt popularny materiał do izolacji przegród zewnętrznych. Ale za to jest niemal niezastąpiony jako uszczelniacz i

Styropian - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Styropian STYROPIAN jest tworzywem sztucznym porowatym, produkowanym w płytach o różnej grubości. Stosowane są płyty w kilku odmianach twardości, różniące się gęstością objętościową, która dla poszczególnych rodzajów wynosi 12-15 (odmiana „15”), 16-20 (odmiana „20”), 21-30, 31-40 i 41-50 kg/m3. Sty...

Szkło piankowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1477

Szkło piankowe Szkło piankowe - porowaty materiał o niewielkiej gęstości pozornej, odznaczający się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, dobrą izolacyjnością akustyczną i odpornością chemiczną. Szczególnie cenne pod tym względem...

Włókna celulozy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Włókna celulozy Rozwłókniona i impregnowana związkami boru celuloza zawarta w makulaturze stosowana jest jako izolacja termiczna. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych jest to jeden z tańszych materiałów, który już od kilkudziesięciu lat...

Wełna mineralna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Wełna mineralna Drugim najczęściej stosowanym materiałem jest wełna mineralna. Jest to materiał powstały z włókien mineralnych. Występuje na rynku w postaci płyt miękkich, półtwardych i twardych. Płyty mają zwykle szerokość 500 lub 666mm, ...

ścieralność - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2156

Ścieralność ( s ) Ścieralność (s) - jest to podatność materiału na ścieranie. Ścieralność oznacza się na tarczy Böhmego, jako zmniejszenie wysokości próbki podczas badania normowego. s = (M/A)*(1/rp) [cm] w którym: M - strata masy próbki po 440 obrotach tarczy, [g], A - powierzchnia próbki, [cm2]...

Asfalty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

Asfalty Asfalt drogowy 35/50 o podwyższonych własnościach fizykochemicznych otrzymywany jest w procesie utleniania pozostałości prózniowej z destylacji ropy naftowej metodą ciągłą na najnowocześniejszej w skali światowej instalacji BITUROX na licen...

Ceramika - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1351

CERAMIKA Przepisy i Normy jakości jakim podlegają wyroby CRH Klinkier od dnia 1 kwietnia 2006r. Oznaczenia i definicja wprowadzone przez PN EN 771-1 stosowane na etykietach wyrobów. Grupa konstrukcyjna - określa z jakim wyrobem mamy do czynien...

Drewno - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1575

DREWNO wytrzymałość  mechaniczna • wytrzymałość drewna na ściskanie, rozciąganie, zginanie zależy od kierunku działania sił w stosunku do włókien (drewno jest materiałem anizotropowym) • drewno ma większą wytrzymałość wzdłuż włókien • zależy od wilgotności i temperatury drewna, liczby, rodzaju i r...