Politechnika Warszawska - strona 142

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - skrócony wykaz pojęć

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1351

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ergonomia (gr. εργον - praca + νομοσ - prawo) – nauka o pracy Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak: psychologia pracy,...

Automatyka i pomiary - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Paweł Domański
 • Automatyka i pomiary
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1183

Co to jest sprzężenie zwrotne ? - (ang. feedback) Oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu ( systemu , układu ), na jego sygnały referencyjne (wejściowe). Polega na otrzymywaniu przez układ informacji o własnym działaniu (o wartości wyjściowej). Przedstaw warstwową strukturę uk...

Formy użytkownika - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Close: Close - zamknij plik. Sposób użycia Close #1 -zamknij plik nr 1 Słowo kluczowe: ComboBox: ComboBox - lista kombinowana, lista rozwijana. Łączy w sobie cechy kontrolek TextBox i ListBox. Użykownik może wpisywać dane bezpośrednio do pola tekstowego listy (ListIndex = -1) albo wprowadzać je tak...

Informatyka - funkcje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Wszystkie A Abs: Abs(argument) - funkcja biblioteczna zwracająca wartość bezwzględną argumentu. Słowo kluczowe: Atn: Atn(argument) - zwraca arcustangens liczby lub wyrażenia, stanowiącego argument funkcji. Słowo kluczowe: C Cos: Cos(argument) - zwraca cosinus liczby lub wyrażenia, stanowiącego ...

Ocieplanie ścian za pomocą transparentnej izolacji cieplnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Ocieplanie ścian za pomocą transparentnej izolacji cieplnej Przy użyciu izolacji transparentnej można ocieplić ściany masywne z ciężkich materiałów budowlanych o dużych grubościach. Systemem izolacji transparentnej jest StoTherm Solar. Elementami składowymi systemu są: Warstwa absorbcyjna - panele...

Ocieplanie celulozą - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Ocieplanie celulozą - Thermocel Surowcem do produkcji Thermocelu jest celuloza otrzymywana z makulatury. W procesie rozdrabniania celulozy papierowej wyodrębnia się pojedyncze włókna, a niewi...

Ocieplanie dachów płaskich - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Ocieplanie dachów płaskich MATERIAŁY: W stropodachu nie wentylowanym izolację można zrobić na dwa sposoby. Można ułożyć płyty dwuwarstwowe z wełny mineralnej. Ich część wierzchnia jest utwardzana tak, aby płyta mogła przenosić duże obciąż...

Ocieplanie płytami pilśniowymi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Ocieplanie płytami pilśniowymi Jest to materiał, który powstaje ze sprasowanych włókien drzew iglastych. W niektórych płytach włókna drzewne mogą być wiązane magnezytem. Najlepsze właściw...

Ocieplanie styropianem - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

OCIEPLANIE STYROPIANEM WYROBY ZE STYROPIANU I POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO ORAZ DOBÓR ICH ODPOWIEDNICH RODZAJÓW NA TERMOIZOLACJE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU www.muratordom.pl -4- Płyty FS 12 www.muratordom.pl To najlżejsze i szczególnie miękkie płyty, a więc najbardziej narażone na uszkodze...