Politechnika Warszawska - strona 144

Kruchość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Kruchość ( k ) Kruchość (k) - przyjęto, że jest to stosunek wytrzymałości na rozciąganie ( Rr ) do wytrzymałości na ściskanie ( Rc ); wielkość tę oblicza się wg wzoru: k = [-...

Sprężystość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092

Sprężystość Sprężystość - jest to zdolność materiału do powracania do pierwotnej postaci po usunięciu siły zewnętrznej, która spowodowała odkształcenie materiału. Inaczej: sprężystość - jest to zdolność materiału do przyjmowania pierwotnej...

Szkło - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

Szkło Szkło wapienno - sodowe stanowi około 90% produkowanego szkła. Substancja bezpostaciowa, tzn. nie ma uporządkowanej budowy wewnętrznej Nie posiada stałej temperatury topnienia materiał izotropowy słaby przewodnik dla elektryczności materiał o dużej odporności chemicznej (nie jest odporny...

Twardość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

Twardość Twardość - jest to odporność materiału na odkształcenie trwałe, wywołane wciskaniem w jego powierzchnię innego materiału o większej twardości. Im większa jest twardość, tym materiał jest trudniejszy w obróbce, a także odporniejszy na zarysowania powierzchni i zużycie pod wpływem działań me...

Wytrzymałość na ściskanie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2639

Wytrzymałość na ściskanie ( Rc ) Wytrzymałość na ściskanie - jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom ściskającym, przeciwstawiając się zniszczeniu. Badanie wytrzymałości na ściskanie polega na przyłożeniu obciążenia, którego konsekwencją jest przybliżenie cząstek ciała do siebie. Wartoś...

Wytrzymałość na rozciąganie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2121

Wytrzymałość na rozciąganie ( Rr ) Wytrzymałość na rozciąganie - jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom rozciągającym, przeciwstawiając się zniszczeniu. Badanie

Wytrzymałość na zginanie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

Wytrzymałość na zginanie ( Rz ) Wytrzymałość na zginanie - jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom zewnętrznym powodującym zginanie, aż do jego złamania. Wartość liczbowa wytrzymałości na zginanie stanowi iloraz niszczącego mom...

Badanie spektroskopem pryzmatycznym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Badanie spektroskopem pryzmatycznym Wszystkie pomiary spektrofotometryczne polegają na zarejestrowaniu i ewentualnym zmie­rzeniu widma emitowanego, bądź absorbowanego, przez badaną próbkę materiału. Widmo emisyjne badamy w przypadku substan...

Badanie temperaturowej zalerzności oporu półprzewodnika - omówienie...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Badanie temperaturowej zalerzności oporu półprzewodnika (termistora) Celem badania jest wyznaczenie zależności zmian rezystancji termistora przy zmianach temperatury, oraz wyznaczenie charakterystyki prądowo - napięciowej termistora.W pierw...

Badanie współczynnika lepkości za pomocą - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Badanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru Hiplera. Wiadomości wstępne: Lepkość jest właściwością gazów i cieczy która charakteryzuje ich opór podczas płynięcia wywołanego siłami zewnętrznymi. Niekiedy zjawisko to nazywa się ta...