Politechnika Śląska - strona 144

Związek między DFT i DTFT - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1680

Związek między DFT i DTFT Transformata ciągła sygnału dyskretnego DTFT przeprowadza rozkład sy- gnału aperiodycznego na nieskończoną liczbę funkcji bazowych. Widoczna jest analogia pomiędzy obliczaniem DFT i DTFT dla N -punktow sygnału...

Architektura współczesnych komputerów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Architektura współczesnych komputerów maszyna von Neumanna W drugiej połowie lat 40. John von Neumann zaproponował schemat blokowy elektronicznej maszyny liczącej (rys. 1.1). Schemat ten aż do dzisiaj z niewielkimi modyfikacjami jest podstawą budowy komputerów. Gdzie: Procesor (ang. processor) - uk...

Definicje procesu wieloprocesowości wielodostępu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Definicje procesu wieloprocesowości wielodostępu i wywłaszczania procesora Pierwsze systemy operacyjne pozwalały na wykonanie jednego programu na raz. W raz z rozwojem informatyki w szczególności pojawieniem się interakcyjnych wielodostępnych systemów operacyjnych, a później wprowadzeniem graficzny...

Definicje dotyczące komputera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Definicje Oprogramowanie komputera daje się podzielić na oprogramowanie wykonujące użyteczne dla użytkownika obliczenia i oprogramowanie dbające o poprawną pracę systemu komputerowego jako całości, jednakże nie zawsze ten podział jest oczywisty i precyzyjny. Oprogramowanie tworzone z przeznaczeniem...

Do czego procesowi pamięć - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Do czego procesowi pamięć Każdy proces działający w komputerze wymaga pamięci operacyjnej do przechowywania kodu swego programu i danych które przetwarza. Dane, które przetwarza proces reprezentowane są przez zmienne programu. Przez zmienną programu rozumie się obszar pamięci o ustalonym adresie po...

Graf stanów procesu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Graf stanów procesu Współbieżna praca więcej niż jednego procesu niesie z sobą możliwość konfliktów przy dostępie do zasobów. W takich warunkach ujawnia się rola systemu operacyjnego jako dystrybutora zasobów. System operacyjny (a w zasadzie jego jądro) rozstrzyga konflikty o zasoby przydzielając j...

Jądro systemu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Jądro systemu Aby zabezpieczyć się przed możliwością bezpośredniego sterowania sprzętem przez aplikacje, konstruktorzy procesorów podzielili zbiór instrukcji procesora na dwie części (niekiedy na więcej, ale pominiemy te przypadki). Jeden zbiór instrukcji, zawierający jedynie instrukcje nie sterują...

Kolejki i priorytety - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Kolejki i priorytety Procesy oczekujące na zwolnienie procesora mogą mieć różną ważność. Przykładowo, może to być proces dokonujący pomiaru w toczącym się eksperymencie, edytor teksu, proces systemowy uruchomiony celem zrobienia okresowych porząd...

Kontekst procesu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Kontekst procesu Aby proces/wątek mógł być wznowiony od miejsca w którym przerwane zostało jego wykonanie, należy zachować pewne informacje o stanie procesora w chwili przerywania działania procesu. Zbiór wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia przez proces działania z miejsca, w którym się z...

MS Windows 3x - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

MS Windows 3x Windows 3.x są nakładką na MS-DOS częściowo modyfikującą jego zachowanie, m in. zarządzanie pamięcią. Przede wszystkim znika ograniczenie wielkości pamięci procesu do 640kB. MS-W...