Politechnika Śląska - strona 145

MS Windows mechanizmy gospodarowanie pamięcią - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

MS Windows zapewnia dwa mechanizmy gospodarowania pamięcią: Konsolidacja. W przypadku gdy dla nowotworzonego procesu, lub procesu, który zażądał pamięci brak miejsca, odblokowane obszary klasy discardable są niszczone, a odblokowane obszary klasy movable przesuwane tak by utworzyć spójny obszar mog...

Procesy interakcyjne - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Procesy interakcyjne, wsadowe i demony Nie wszystkie procesy wymagają ciągłej współpracy użytkownika w trakcie działania. Te które wymagają - nazywamy interakcyjnymi. Są to m.in. edytory tekstu, programy do odbierania poczty itp. Programy in...

Programy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Programy Użytkownik nie może wywoływać bezpośrednio podprogramów jądra systemu operacyjnego. Oprogramowanie, które może być wywoływane bezpośrednio przez użytkownika nazywamy programami. Zgodnie z tym, co zostało powiedziane wcześniej programam...

Wątki - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Wątki Niektóre systemy operacyjne dopuszczają współbieżność w ramach jednego procesu. Określa się wówczas wątek jako jednostkę wykonania . Każdy wykonujący się proces ma przynajmniej jeden wątek, każdy wątek wykonuje się w ramach jednego procesu. Wątki konkurują ze sobą o czas

Zalety systemu operacyjnego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Zalety istnienia w komputerze systemu operacyjnego możliwość posługiwania się komputerem przez osoby nie będące ekspertami budowy komputerów oraz możliwość wydajnej pracy tych osób, brak konieczności gruntownych szkoleń personelu w razie wymiany komputerów lub ich podzespołów, minimalizacja ilości ...

Additional remark DMD - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Additional remarks Some additional remarks on the procedure now follow. • The stubs and the main line can be of different characteristic impedances. We should then use three different charts, and work in normalized admittances on each. But to transfer values from one chart to another, e.g. trans...

C versus C++

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

C versus C++  C++ requires more initial effort than C  For simple tasks, C++ makes no sense  But - by the time you realize a task is not simple, it may already be in C...  A common solution: ...

C++ history

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

C++ history  There was no A language  The BCPL language (1967, now dead)  B: a successor of BCPL (1969)  C: a successor of B (1970)  C++: a superset of C (1983)  Both C and C++ are alive  Author: Bjarne Stroustrup, 1983  Uses C a...

Comments

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Comments /* C-style comment, valid also in C++, may be several lines long */ // C++ one line comment // ends with End Of Line We may still use the preprocessor to comment out large blocks of source code #if 0 if (i99) { fprintf(stderr,”index out of range\n”); exit(1); } #endif /* use C comments for...

Const and volatile

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

const, volatile  const const int ci =7;  volatile volatile int vi=8; i++; i--; i=i+0;  const and volatile objects  we may call only the const and/or volatile methods for const and/or volatile objects respectively  Warning: declaring const and/or volatile method usually causes overloading of th...