Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 32

Badanie dynamicznych właściwości materiałów

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Rzeszów dn.   SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM IN ś YNIERII  MATERIAŁOWEJ  Grupa:  Imiona i nazwiska :    TEMAT ĆWICZENIA:  BADANIE WŁASNO Ś CI DYNAMICZNYCH MATERIAŁÓW  MAGNETYCZNIE MI Ę KKICH PRZY POMOCY APARATU EPSTEINA 25 CM    OCENA:    P r z e b i e g    ć  w i c z e n i a     I.  Zapoznanie się z ...

Badanie przy pomocy mostka Scherigena - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2065

TEMAT ĆWICZENIA: BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT I PRZENIKALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ DIELEKTRYKÓW ZA POMOC Ą MOSTKA SCHERINGAOCENA:Przebieg ćwiczenia I. Zapoznanie się z układem probierczym. Zasady bezpiecznego posługiwania...

Badanie współczynnika strat - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ TEMAT ĆWICZENIA: BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT I PRZENIKALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ DIELEKTRYKÓW ZA POMOCĄ MOSTKA SCHERINGA I. Zapoznanie się z układem probierczym. Zas...

Sieci krystaliczne - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

1. Sieć krystalograficzna A3 jest oparta na układzie krystalograficznym:   heksagonalnym  regularnym  trójskośnym  2.Wymiana elektronów jest podstawą wiązania:   kowalencyjnego  jonowego  wodorowego  3.W strukturach krystalicznych ...

Inżynieria materiałowa - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

1. Sieć krystalograficzna A3 jest oparta na układzie krystalograficznym:   heksagonalnym  regularnym  trójskośnym  2.Wymiana elektronów jest podstawą wiązania:   kowalencyjnego  jonowego  wodorowego  3.W strukturach krystalicznych ...

Wyznaczanie drgań widełek stroikowych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Machanika kwantowa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3304

  1 Ćwiczenie 10  Wyznaczanie częstotliwości drgań widełek stroikowych metodą pomiaru  częstości dudnienia  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Fale mechaniczne - równanie fali, rodzaje fal.  2.  Superpozycja fal - dudnienia.  II...

Zamienienianie całek - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI NIEOZNACZONE    Lekcja 4  Całkowanie przez podstawienie i części  (trudniejsze całki)    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  a...

Matematyka Dyskretna - omówienie - teoria liczb

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Matematyka Dyskretna Andrzej Szepietowski 17 marca 2003 roku Rozdział 1 Teoria liczb 1.1 Dzielenie całkowitoliczbowe Zacznijmy od przypomnienia szkolnego algorytmu dzielenia liczb naturalnych. Podziel- my 1743 przez 12. 1 4 5 1 7 4 3 : 1 ...

Układy sekwencyjne - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

UKŁADY SEKWENCY JNE1 Paweł Penar, student Informatyki Prz  1. Wstęp. Automaty Moora i Meale'go. - układy sekwencyjne- synchroniczne i asynchroniczne; W skrypcie  Wybrane zagadnienia z zakresu Elementów Logiki i Arytmetyki Komputerów   dr. Dominik  Strzałka przedstawił przykładowe realizacje oparte ...

Liniowe stałe o współczynnikach - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE    Lekcja 5  Równania różniczkowe II rzędu:  Liniowe o stałych współczynnikach.  Sprowadzalne do równań I-go rzędu.    ZADANIE DOMOWE      www.etrapez.pl  Strona 2    ...