Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 31

Informatyka - operatory - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Materiały dodatkowe – wprowadzenie do języka C – operatory    Wprowadzenie do języka C:   Typy danych i operatory      W języku C, podobnie jak w innych językach programowania, każ...

Systemy operacyjne - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

ALGORYTMY PLANOWANIA  PRZYDZIAŁU PROCESORA  Celem pracy jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami planowania przydziału procesora:  1.  Planowanie metodą FCFS  (pierwszy zgłoszony - pierwszy obsłużony)  2.  Planowanie metodą SJF (najpierw najkrótsze zadanie)  3.  Planowanie prioryteto...

Systemy operacyjne - pytania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

1.  W celu wykorzystania myszy jako urządzenia wejściowego 32-bitowy proces  powinien:  Komunikowa ć się ze sterownikiem mouse.com za pomocą przerwania  0x33. (ch)   2.  Poniższej funkcja spowoduje w systemie Windows (wskaźnik ptr jest  niezainicjowany):      void f(char c) {char *ptr; char c; *ptr...

Systemy operacyjne - powtórka cześć 2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Systemy operacyjne – powtórka - str2 13. Sprawdź działanie poleceń  newgrp ,  chgrp.  Czy możesz tego dokonać, jeśli nie to  dlaczego ? # newgrp narciarze # chgrp studenci plik1 // powyższe polecenie się wykona pod warunkiem, że grupa  studenci istnieje i należymy do niej  14. Zaszyfruj plik  dane_...

Systemy operacyjne - powtórka

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Systemy operacyjne – powtórka 1. W katalogu domowy utwórz katalog  2FD_Lab_x . Sprawdź jakie posiada on atrybuty. Czy  możesz je zmienić ? Jeśli tak to odbierz wszelkie prawa grupie i pozostałym. // Zakładam, że znajdujemy się w katalogu domowy...

Wprowadzenie do programowania w języku C - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

    Wprowadzenie do programowania  Wprowadzenie do programowania w języku C w języku  Łagodny start Część pierwsza Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie zastąpi uważnego w nim uczestnictwa. Opracowanie to jest chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie jak...

Informatyka - alu - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Z powyższego rysunku wynika że procesor ma jedno wejście.  Przykładowe operacje: Eb Wb Ea Wa   C T2 T3 LDA 1 0 0   0  0  0 B:=data A:=B CLR 0 0 0 0 0  A:=0 pobierane są przez IR(Instruction Register), trafiają do dekodera a następnie do ALU 4 BIT ...

Zarządzanie plikami - wyszukiwanie plików - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Zarządzanie plikami: ls –  wyświetla zawartość katalogu    Postać :  ls [opcje] [plik...]    Opcje:  -l  wyświetla dokładne informacje o  plikach (rodzaj pliku, uprawnienia, nazwę właściciela, datę modyfikacji)     -a  wyświetla także pliki ukryte (ich nazwa  zaczyna się od kropki)     -s  wyświetl...

Infrastruktura logiczna - zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Infrastruktura logistyczna
Pobrań: 952
Wyświetleń: 5187

C-3 Wyznaczanie liczby stanowisk przeładunkowych oraz ich parametrów Dla nowo powstającego centrum logistycznego pod Rzeszowem oblicz niezbędną liczbę stanowisk przeładunkowych oraz ich długość. Dane: - liczba środków obsługiwanych w ciągu najliczniejszej zmiany n pz = 68 szt. - średni czas wyko...

Badanie przy pomocy aparatu Einstaina - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Rzeszów dn.   SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM IN ś YNIERII  MATERIAŁOWEJ  Grupa:  Imiona i nazwiska :    TEMAT ĆWICZENIA:  BADANIE WŁASNO Ś CI DYNAMICZNYCH MATERIAŁÓW  MAGNETYCZNIE MI Ę KKICH PRZY POMOCY APARATU EPSTEINA 25 CM    OCENA:    P r z e b i e g    ć  w i c z e n i a     I.  Zapoznanie się z ...