Politechnika Gdańska - strona 62

Wizja firmy - zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Pyt.1 Jakie s gówne wybory strategiczne konstytuujce strategi? W jaki sposób s ze sob powizane? W jaki sposób wybory te wpywaj na sposób radzenia sobie z konkurencj? Czy firma moe sprawnie dziaa nie podejmujc takich wyborów? Zilustruj przykadami historycznymi i / lub sukcesów i poraek polskich firm...

Metody i techniki planowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1911

METODY I TECHNIKI PLANOWANIA Planowanie strategiczne i operatywne. I. METODY SCENARIUSZOWE SCENARIUSZ jest to wariant przyszłości dotyczący otoczenia albo firmy opisujący przewidywany układ zdarzeń jakie mogą wystąpić w otoczeniu (przedsiębiorstwie). Scenariusz konstruuje się w wielu wariantach cz...

Elektrostatyka-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3360

III Elektryczność i magnetyzm 14. Pole elektryczne, kondensatory, przewodniki i dielektryki. Wybór i opracowanie zadań 14.1. – 14.53.: Andrzej Kuczkowski. 14.1. Dwie niewielkie, przewodzące kulki o masach równych odpowiednio m1 i m2 naładowane ładunkami q1 i q2 zawieszone są na równych niciach ...

Zbiorniki dwupłaszczowe naziemne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

ZBIORNIKI DWUPŁASZCZ OWE NAZIEMNE przeznaczone do magazynowania materiałów palnych i niepalnych Dane techniczne: - Wykonanie zgodne z DIN6616 - 1, na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez UDT - Materiał podstawowy - S235JRG2 wg EN 10025 - Sprawdzany na szczelność pod ciśnieniem -płaszcz wewnęt...

Wykłady-hydrologia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1708

HYDROLOGIA  dla studentów geologii, specjalizacja: Hydrogeologia i ochrona  środowiska wodnego (HOW)  Szkic wykładu  UWAGA: zastosowano wielopoziomowy system struktury wykładu. Główne tematy maj ą numerację arabską, kolejność ich części  wyraŜają  małe litery, dalej: numeracja rzymska (du Ŝe cyfry)...

Projekt centralnego ogrzewania dla budynku 3-kondygnacyjnego

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki cieplne i ogrzewnictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1211

Politechnika Gdańska                                                                           14.09.2006 Wydział Inżynieri  Lądowej i Środowiska Katedra Inżynieri  Sanitarnej Projekt z Techniki Cieplnej i  Ogrzewnictwa Projekt centralnego ogrzewania dla budynku  3-kondygnacyjnego Spis treści: 1. O...

Pojęcie i istota polityki zatrudnienia - Bezrobocie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

POJĘCIE I ISTOTA POLITYKI ZATRUDNIENIA W literaturze spotyka się różne definicje polityki zatrudnienia . W aspekcie praktycznym przyjmuje się, że polityka zatrudnienia to działalność władz pań­stwowych i społecznych, zmierzająca do równoważenia podaży i p opytu na pra­ cę, ułatwiająca gospodarowani...

Projekt przedsiębiorstwa handlowo - produkcyjnego

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1218

Spis treści. 1. Charakterystyka wyrobu 1.1. Opis wyrobu 1.2. Opis procesu produkcyjnego 1.3. Wielkość produkcji 2. Analiza otoczenia 2.1. Dostawcy 2.2. Odbiorcy 2.3. Konkurenci 3. Proces podstawowy 3.1. Drzewo celów i zadań 3.2 Komórki organizacyjne 3.3. Hierarchia komórek 4. Proces za...

Praktyki hydrologicznej i hydrochemicznej - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2079

Opracowanie wyników z praktyki hydrologicznej i  hydrochemicznej. SPIS TREŚCI: 1. Cel opracowania i podstawowe czynności………………………………………….. 4 2. Lokalizacja terenu…………………………………………………………………... 4 2.1. Opis rzeki i zlewni………………………………………………………………… 4 2.2. Lokalizacja przekrojów…………………………………………………………… 8 2...

Ostatnia technika planowania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Ostatnia technika planowania Technika planowania działań wykonawczych o wysokim stopniu powtarzalności nosi nazwę wykresów Gantta - służą do planowania i oceny wykorzystania maszyn i urządzeń, planowania i kontroli zadań operacyjnych. Wykresy charakteryzują dwie wielkości: rodzaj zadań i stanowisk ...