Politechnika Gdańska - strona 61

Życie biosfery - omówienie

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Życie biosfery Żywy organizm Kiedy  zastanawiamy  się   nad   tym,   czym   właściwie   jest   życie,   przychodzi   nam   na   myśl   przede   wszystkim   pojedynczy,   żywy   organizm:   zwierzę,   roślina,   bakteria.   Nie   jest   łatwo   podać   prostą   definicję   życia.   Łatwiej   jest ...

Biogeneza i historia biosfery - Powstanie życia na Ziemi

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1554

Biogeneza i historia biosfery Powstanie życia na Ziemi Co to jest: życie Wiek Ziemi oceniany jest na około  4,5  mid lat, nieco mniej niż trzecia część wieku całego Wszechświata. Niewątpliwe dowody  paleontologiczne świadczą, że co najmniej od 3 mid lat, a może nawet od 3,85 mid lat, jak wynika z n...

Cyrkulacja atmosferyczna i cykl hydrologiczny

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Cyrkulacja atmosferyczna i cykl hydrologiczny Gigantyczna praca przesuwania kontynentów dokonuje się dzięki energii czerpanej z wnętrza Ziemi. Tymczasem, na powierzchni  planety   istnieje   inny   cykl   obiegu   materii,   angażujący   mniejsze   jej   masy,   ale   za   to   znacznie   szybszy...

Interpretacja zależności dawka-efekt - założenia

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

TOKSYKOLOGIA Interpretacja zależności dawka-efekt ZAŁOŻENIA:  1) Odpowiedz jest proporcjonalna do stężenia w miejscach wiązania (receptory)  2) Stężenie w miejscach wiązania jest związane z wielkością dawki 3) Odpowiedz jest przyczynowo związana z podaną substancją Im więcej poziomów dawkowania (...

Opracowanie pytań z geotechniki (inż)

 • Politechnika Gdańska
 • Geotechnika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2310

in. takie jak: badania geotechniczne, wody podziemne, filtracja w grumtach, rodzaje budowli morskich, rodzaje budowli wodnych, badania geosystemów, parametry geotechniczne, ścianki szczelne i szczelinowe, grodze, odwodnienie wykopów budowlanych, drenże poziome, konsolidacja podłoża, parcie i odpór ...

Zadania z kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

Obliczyć stopień dysocjacji kwasowej w roztworze, jeżeli stała dysocjacji kwasowej w tej temperaturze wynosi Ka=2,0*10^-4. Zad.2 0,2M roztwór soli MX (soli słabej zasady) wyka...

Zadania z chemii analitycznej

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

, Stopień dysocjacji kw mrówkowego w roztworze o stężeniu 0,1M wynosi 4,22 =. Oblicz stałą dysocjacji oraz pH.- , Zmieszano 50 ml roztworu azotanu amonu o st. 0,2mola i 30ml o ...

Fryderyk, Biologia-poprawa kolokwium

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Poprawa - Było bardzo podobne, ale nie dostaje się tej samej wersji. Wersja 1 1. Tabela do uzupełnienia Typ komórki- była wymieniona roślina, Organizacja materiału genetycznego- wymieniony genofor- trzeba było uzupełnić (typ komórki) itp. (w trzeciej kolumnie był chyba grzyb, ale nie jestem pewna...

Iloczyn rozpuszczalności - zadania z rozwiązaniami

 • Politechnika Gdańska
 • dr Nowicki
 • Chemia analityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 693

2 - przy jakim pH zacznie wytrącać się osad Fe (OH)3... zad. 3 - iloczyn rozpuszczalności, zad. 4 w pewnej temperaturze pH roztworu kwasu mrowkowego wynosi 5,0., stężenie jonów, mole jonów....

Borowce - Fluorowce

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 777

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: borowce, połączenie boru z azotem, borowodory, połączenie boru z