Politechnika Gdańska - strona 63

Elektrostatyka - Pole elektryczne, kondensatory, przewodniki i dielekt...

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2163

III Elektryczność i magnetyzm 14. Pole elektryczne, kondensatory, przewodniki i dielektryki. Wybór i opracowanie zadań 14.1. – 14.53.: Andrzej Kuczkowski. 14.1. Dwie niewielkie, przewodzące kulki o masach równych odpowiednio m1 i m2 naładowane ładunkami q1 i q2 zawieszone są na równych niciach ...

Ekonomika budownictwa - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Grzyl
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2268

EKONOMIKA BUDOWNISTWA I KOSZTORYSOWANIE Dr inż. Beata Grzyl W Anna Cuglewska D * LITERATURA: „Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie” Z. Kowalczyk, J. Zabielski, WSiP, 2008 wyd. III „Polskie Standardy kosztorysowanie i Robót Bud.” Stowarzyszenie Kosztorysantów Polskich, Wacetob, 2005 „Eko...

Aktywa i pasywa - bilans

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 7014

Dokument ma dwie strony i zawiera pojęcia takie jak: aktywa, majątek trwały, majątek obrotowy, wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, majątek obrotowy, wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, finansowy majątek trwały, należności długoterminowe, zapasy, należnośc...

Budownictwo ogólne - fundamenty

 • Politechnika Gdańska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1498

"W każdym projekcie określa się sposób posadowienia budynku - przystosowany do obciążeń, jakie budynek będzie przekazywać na fundament oraz do nośności gruntu, którą w projektach powtarzalnych (tych drukowanych w katalogach) zakłada się na przeciętnym poziomie. Rzeczywiste warunki gruntowe n...

Historia transportu - atatki starożytne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Wojciech Litwin
 • Transport i spedycja w handlu międzynarodowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 3437

STATKI EGIPSKIE -pierwotnym budulcem statków egipskich był papirus, który w czasach późniejszych zastąpiono drewnem. -Egipt był niemal bezleśny-kadłub budowano z krótkich kawałków drewna cedrowego lub akacjowego-Dziób i rufa, silnie zakrzywione do góry, sterczały wysoko nad wodą-wypukłe dno statku...

Zjawiska transportu

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

13. Zjawiska transportu w gazach Wybór i opracowanie zadań.13.1-13.11.Bogumiła Strzelecka 13.1. Ile razy zmieni się współczynnik dyfuzji gazu dwuatomowego, jeżeli w wyniku : a) izotermicznego, b) adiabatycznego rozprężania gazu jego ciśnienie zmniejszyło się dwukrotnie? 13.2. Współczynnik dyf...

Beton piaskowy i dobór jego składu

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2457

Beton piaskowy i dobór jego składu. Podstawowe określenia, klasyfikacja i przeznaczenie Beton drobnokruszywowy, nazywany niekiedy piaskowym, to materiał wykonany z zaczynu cementowego i drobnego kruszywa naturalnego o charakterystycznym uziarnieniu. W składzie ziarnowym stosu okruchowego znajdują ...

Cementy powszechnego użytku

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

. Cementy powszechnego użytku . rodzaje, odmiany, klasy wytrzymałościowe, oznakowanie na workach. Zgodnie z normą europejską PN-B-19701:1997 cementy powszechnego użytku dzielą się na cztery rodzaje: -CEM I - cement portlandzki, Cement portl...

Domieszki i dodatki do betonów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

Domieszki i dodatki do betonów - określenia, klasyfikacja, charakterystyki ogólne. Domieszka - składnik dodawany do wody zarobowej podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach nie większych niż 5% masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. - up...

Główne składniki cementów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Główne składniki cementów. ilości, cechy Klinkier portlandzki Powstaje przez spiekanie wapieni gliniastych i margli. Składa się on głównie z krzemianów wapnia (3 CaO Y SiO2 i 2 CaO Y SiO2 ), zawiera też glin i żelazo. Zmielony klinkier jest w więks...