Politechnika Gdańska - strona 251

Wątpliwe intencje - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Wątpliwe intencje. Gdy masz wątpliwości co do prze­strzegania przez nich ewentualnego porozumienia, często możliwe jest wbudowanie w samo porozumienie postano­wień co do jego przestrzegania. Załóżmy, że jesteś prawnikiem reprezentującym żonę w negocjacjach rozwodowych. Twoja klientka nie wierzy, że...

Wojna psychologiczna - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Wojna psychologiczna Taktyki wojny psychologicznej mają spowodować, abyś czuł się nieprzyjemnie po to, byś podświadomie chciał zakończyć negocjacje tak szybko, jak jest to możliwe. Sytuacje stresujące. Wiele napisano o fizycznym otocz...

Wykalkulowane opóźnienie - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Wykalkulowane opóźnienie. Często jedna ze stron będzie próbować przełożyć decyzję aż do momentu, który uważa za korzystny. Negocjatorzy związkowi będą opóź­niali rozmowy aż do ostatniej chwili przed nieprzekraczal­nym terminem strajku. Termin ten wywiera presję psycho­logiczną na kierownictwo, skła...

Wykorzystanie wszystkich twoich zasobów - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Wykorzystanie wszystkich twoich zasobów Zabezpieczenie się przed złym porozumieniem to jedno. Wykorzystanie wszystkich twoich zasobów do osiągnięcia dobrego porozumienia to drugie. Jak możesz to zrobić? Odpowiedź ponownie tkwi w twojej BATNA. Im lepsza BATNA, tym większa siła. Ludzie myślą na ogół,...

Wymyśl porozumienia o różnej sile - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Wymyśl porozumienia o różnej sile. Możesz zwielo­krotnić liczbę możliwych porozumień dzięki myśleniu o „słabszych" wersjach porozumienia, które możesz chcieć mieć pod ręką w przypadku, gdy zorientujesz się, że poro­zumienie, do którego dążysz, jest poza twoim zasięgiem. Jeżeli nie możesz poroz...

Interesy wspólne - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Za przeciwnymi stanowiskami tkwią zarówno interesy wspólne, możliwe do pogodzenia, jak i konfliktowe. Spójrz na przykład na wspólne interesy właściciela mie­szkania i potencjalnego najemcy: Obaj chcą stabilizacji. Właściciel chce stałego najemcy, najemca chce stałego adresu. Obaj chcą, aby mieszkan...

Zachowanie twarzy - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Zachowanie twarzy — twoja propozycja musi być zgodna z ich systemem wartości. Proces sądowy wiąże się również z tym problemem. Gdy sędzia przygotowuje uzasadnienie wyroku, umożliwia tym samym zachowanie twarzy nie tylko sobie i całemu syste­mowi prawnemu, ale również stronom. Zamiast po prostu powi...

Założenie że ciastko ma stałą wielkość - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Założenie że ciastko ma stałą wielkość Trzecim wytłumaczeniem braku istnienia wielu dobrych możliwości przy stole negocjacji jest postrzeganie sytuacji w kategoriach albo-albo, tzn. albo ty dostaniesz to, co jest przedmiotem sporu, albo ja. Negocj...

Zamień atak na ciebie w atak na problem - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Zamień atak na ciebie w atak na problem. Gdy druga strona atakuje cię personalnie — jak zdarza się często — powstrzymaj się od obrony swojej osoby lub atakowania ich. Poczekaj, pozwól im „wypuścić parę". Słuchaj ich i pokaż, że rozumiesz, co...

Zapewnij im udział w rozmowach - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Zapewnij im udział w rozmowach, aby byli zainteresowani rozwiązaniem. Jeżeli nie biorą w nim udziału, to jest mało prawdopodobne, że zaakceptują wynik. Jest to dokładnie to, czego ludzie zazwyczaj nie robią. Jeżeli czeka cię rozwiązanie trudnej kwestii, to instynktownie przesuwasz najtrudniejszą cz...