Politechnika Gdańska - strona 241

Typy własnościowe przedsiębiorstw, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Typy własnościowe przedsiębiorstw 1. Przedsiębiorstwa prywatne, rodzinne (familijne) - bez zatrudniania najemnej siły roboczej. Nie ma w nich podziału na właścicieli, kierowników, pracowników wykonawczych. Podział na funkcje zarządcze i wykonawcze ma charakter wtórny, z reguły nie ma konfliktów, ro...

Upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa Główne przyczyny upadłości: niegospodarność - nie potrafi poradzić sobie z wymogami gospodarności, marnotrawi środki; niedostatek przedsiębiorczości - za mało ruchliwy na rynku; za wielki ryzykant. W wyniku tego występują w przedsiębiorstwach różne stany kryt...

Ruch okrężny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

W ruchu okrężnym występują pewne fazy: 1. Faza przekształcenia kapitału (handlowa) z postaci pieniężnej w kapitał w formie rzeczowej (towarowej) poprzez zakup rzeczowych czynników produkcji i siły roboczej (przejście od postaci P do postaci T); 2. Faza pro dukcyjna (inwestowania), następuje w niej ...

Wady dywersyfikacji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Wady dywersyfikacji: trudności w zarządzaniu; łatwość przekroczenia progu kompetencji; trudność osiągnięcia korzyści jakie daje koncentracja i specyfikacja. Postęp techniczno-organizacyjny w przedsiębiorstwie Postęp techniczny oznacza zmianę danego poziomu techniki na wyższy, przy jednoczesnym spe...

Kryterium oryginalności

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Wg kryterium oryginalności: kreatywne (twórcze, pionierskie); imitujące (odtwórcze, naśladowcze); 2. Wg kryterium systemu ich pobudzania: podażowe (jako wynik odkryć, wynalazków stymulowanych przez rozwój nauki i techniki), popytowe (stymulowane przez samo przedsiębiorstwo i rynek); 3. Wg kryterium...

Wiązki celów przedsiębiorstwa - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

Wiązki celów przedsiębiorstwa: 1. Wiązka celów rynkowych: udział w rynku (jak największy), dynamika obrotów (dynamika sprzedaży wyrobów gotowych, dynamika zakupu czynników produkcji), pozyskiwanie nowych rynków, klientów, możliwości. 2. Wiązka celów efektywnościowych: wielkość zysków, rentowność i ...

Koncepcja logistyczna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Żeby opracować określoną koncepcję logistyczną trzeba: 1. Badać bazę materialną ruchu towarów i informacji; 2. Badać kwalifikacje kadry kierowniczej i pracowników służby logistycznej; 3. Badać wszystkie możliwe rozwiązania organizacyjne i informatyczne w zakresie sterowania zaopatrzeniem , produkcj...

3 fazy negocjacji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Okres negocjacji opartych na zasadach podzielić można na trzy fazy : analizy, planowania i dyskusji. W fazie analizy starasz się po prostu dokonać diagnozy sytuacji — zebrać informacje, pogrupować je, przemyśleć. Będziesz chciał rozważyć problemy związane z ludźmi: stronniczego widzenia, wrogich em...

Aktywnie słuchaj i potwierdź, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Aktywnie słuchaj i potwierdź, co zostało powiedziane. Słuchanie umożliwi ci zrozumienie ich per­cepcji, wczucie się w ich uczucia i usłyszenie tego, co starają się powiedzieć. Aktywne słuchanie doskonali nie tylko to, co usłyszałeś, ale także to, co oni powiedzieli. Jeżeli słuchasz uważnie i od cza...

Ataki personalne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Ataki personalne. Poza manipulowaniem otoczeniem fizycznym, druga strona może stosować komunikaty werbal­ne i niewerbalne, abyś czuł się nieprzyjemnie. Mogą komen­tować twoje ubranie lub wygląd: „Wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Coś niedobrze w pracy?" Mogą atakować twój status, każąc ci c...