Politechnika Gdańska - strona 240

Specyficzne formypodziału pracy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Specyficznymi formami podziału pracy są: 1. Koncentracja - odnosi się do produkcji, wyróżniamy jej 2 rodzaje: koncentracja sensu stricto - polega na poszerzeniu działalności produkcyjnej, co powoduje wzrost wydziałów, oddziałów, zakładów i samego przedsiębiorstwa i oznacza zwiększeni skali produkcj...

Spółki jawne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Spółki jawne - cechy: określona przez kodeks handlowy; powstaje jak spółka cywilna w oparciu o pisemną umowę w której określone są te same co dla spółki cywilnej elementy; podlega rejestracji w rejestrze handlowym; nie ma osobowości prawnej, ale ma jej cechy co oznacza, że może nabywać prawa, zacią...

Spółki jednoosobowe, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Spółki jednoosobowe np. spółki jednoosobowe skarbu państwa, spółki wieloosobowe przekształcone w jednoosobowe jeżeli jeden współwłaściciel wykupi pakiety akcji pozostałych; . Prywatne własności ; 3. Przedsiębiorstwa państwowe - właścicielem jest państwo np. koleje państwowe powinny cechować się sam...

Spółki komandytowe, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Spółki komandytowe - cechy: zaliczana jest do spółek osobowych, ale stanowi pośrednią formę między spółkami osobowymi i kapitałowymi; wyróżnia ją to, że przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem wobec wierzycieli spółki i przynajmniej jeden ma odpowiedzialność ograniczoną tyl...

Spółki z.o.o. - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 693

Spółki z o.o. - cechy: ma osobowość prawną co oznacza, że występuje w niej pełne rozdzielenie majątku i odpowiedzialności materialnej spółki i wspólników; wymaga zgromadzenia minimum kapitału = 4000 zł; kapitał może być w formie pieniężnej lub wniesiony w formie aportu; powołanie jej do życia wymag...

Spółki, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Spółki - cechy: są to zrzeszenia osób lub kapitału w celu prowadzenia działalności gospodarczej; można je podzielić według kryterium: a) ekonomicznego (podstawa ekonomiczna utworzenia przedsiębiorstwa) na: spółki osobowe, spółki kapitałowe; b) prawnego (źródła prawa regulujące procesy powstania, dz...

Struktura organizacyjna i zarządzanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Struktura organizacyjna i zarządzanie Struktura organizacyjna stanowi sieć komórek, linii powiązań między nimi dzięki którym i przez które przepływają informacje będące podstawą podejmowania decyzji tj. zarządzania przedsiębiorstwem. Typowe struktury organizacyjne przedsiębiorstwa: 1. Funkcjonalne...

Struktury organizacyjne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Struktury organizacyjne: 1. Wysmukłe - charakteryzują się tym, że: jest duża ilość szczebli organizacyjnych, jest mała liczba komórek podległych poszczególnym szczeblom; 2. Płaskie - charakteryzują się tym, że: jest mała ilość szczebli organizacyjnych, jest duża liczba komórek podporządkowanych pos...

Techniki zarządzania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Techniki zarządzania stosowane w koncepcji lean management 1. Humanizacja pracy i orientacja na kolektywistyczną (zespołową) pracę powinna charakteryzować się tym, że: w procesie organizacji zarządzania i zadań takie warunki pracy dla prac...

Tworzenie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Tworzenie (gromadzenie) kapitału własnego i obcego oraz kształtowanie jego struktury Kapitał własny przedsiębiorstwa tworzy się z wkładów właściciela, wspólników, z opłat udziałowców lub akcjonariuszy, którzy kupują udziały lub akcje przedsiębiorstwa. Kapitał własny przedsiębiorstwa składa się z ka...