Politechnika Gdańska - strona 239

Zarządzaniem tradycyjne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 434

Podstawowe różnice między zarządzaniem tradycyjnym a nowoczesnym (lean management) W zarządzaniu lean równolegle stosuje się tych 6 wyżej wymienionych technik. Metody tradycyjne: Metody lean management: Produkcja - zakłady (ogniwa, wydzia...

Prywatyzacja w gospodarce polskiej, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Prywatyzacja w gospodarce polskiej stale postępuje, ma ona wyraz z stałym zwiększaniu się: udziałów własności prywatnej; udziału zatrudnienia w sektorze prywatnym; wartości produkcji w sektorze prywatnym; stopniowym zwiększaniu się udziału sektora prywatnego w inwestycjach; stopniowym pomnażaniu pr...

Przebieg wyceny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Przebieg wyceny Wycena jest zbiorem działań złożonych. Proces wyceny przeprowadzają wyspecjalizowane firmy. Przedsiębiorstwo, które chce mieć wycenę zwraca się do nich z ofertą wyceny. Jest to formalna propozycja przeprowadzenia wyceny w przedsiębiorstwie. Złożenie oferty dokonania wyceny wymaga: ...

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Jest to ta dziedzina, która dominuje w gospodarce przedsiębiorstwa i która określa jego ofertę rynkową. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa jest kryterium według którego dzieli się przedsiębiorstwa na: produkcyjne, handlowe, produkcyjno-handlowe. Innym k...

Przedsiębiorczość, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Przedsiębiorczość to specyficzny typ zdolności kadry kierowniczej stymulowany określonym systemem motywów do działalności gospodarczej, do profesjonalnego wykonywania zadań tj. do podejmowania racjonalnych decyzji. Głównym motywem przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej jest siła sprawcza zmuszają...

Rodzaje bodźców, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Rodzaje bodźców: Cena siły roboczej ukształtowana na rynku pracy czyli płaca. Płace spełniają określone funkcje: 1. Uniwersalne: informacyjna - polega na tym, że cena siły roboczej jest nośnikiem informacji rynkowej dla: pracownika najemnego (na co średnio może liczyć), pracodawcy (jaki średnio kos...

Rodzaje logistyki, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

Rodzaje logistyki: 1. Wg kryterium instytucjonalnego: makrologistyka (np. szef przewozów towarowych na PKP, cały kraj); mikrologistyka - organizowanie sprawnego ruchu dóbr i towarów w obrębie przedsiębiorstwa; metalogistyka , pośrednia między makro a mikro logistyką; 2. Wg kryterium funkcjonalnego:...

Rodzaje mierników, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Rodzaje mierników: 1. Wg kryterium jednostek pomiaru: mierniki naturalne (np. tyle a tyle kwintali pszenicy, ziemniaków); mierniki wartościowe; 2. Wg kryterium pojemności: mierniki syntetyczne (tzn. odzwierciedlające całokształt działal...

Rzeczy materialne do środków trwałych, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Kryteria na postawie których zalicza się rzeczy materialne do środków trwałych. 1. Własność lub współwłasność i prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych; 2. Okres użytkowania środka dłuższy niż 1 rok; 3. Zdolność do użytkowania w momencie przejęcia przez przedsiębiorstwo; 4. Przeznaczenie na wł...