Politechnika Gdańska - strona 229

Fizyczne zaopatrzenie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Fizyczne zaopatrzenie - (Blaik s.45) to faza wymiany towarowej - zbyt, sprzedaż między rynkiem zaopatrzenia (dostawcy) a przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Fizyczny obieg towarów - (Blaik) obejmuje cały ruch okrężny towarów w gospodarce, przedsiębiorstwie, strukturze powiązań pomiędzy przedsiębiors...

Logistyka - funkcja koordynacyjna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1344

FUNKCJA KOORDYNACYJNA - Stanowi o istocie nowoczesnej koncepcji log. - masrket. Problem sprowadza się do koordynacji styków funkcji czynnosci log. z innymi funkcjami przeds. oraz koordynacji styków i tendencji w obszarze celów i komponentów log- market. w całym układzie . INTEGRACJA HIERARCHICZNA ...

Logistyka - handel, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Handel - (Blaik) najbardziej rozwinięta forma procesu cyrkulacji i obrotu towarowego, w której pojawia się pieniądz jako pośrednik wymiany. Sfera, w której ma miejsce dokonywanie w sposób zawodowy i wyspecjalizowany czynności pośrednictwa w sferze wymiany towarowej, tj. dokonywanie procesów nabywan...

Istota strategii, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Istota strategii marketingowej sprowadza się do tworzenia odpowiedniej kompozycji poszczególnych elementów i wiązania ich w pewną całość, w zależności od sprzedawanego produktu, charakteru rynku i cech konsumentów, stosowanych systemów sprzedaży. (T.Kramer) Istota marketingu sprowadza się do :a) ...

Jakość towaru, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Jakość towaru - zespół cech towaru decydujących o jego atrakcyjności dla konsumenta, zapewniających zaspokojenie potrzeb konsumentów, a zagwarantowany normami lub innymi przepisami. Cechy fizyczne dotyczą: zawartości pożądanych składników, niezawodności działania, trwałości, niskich kosztów eksploa...

Logistyka - JIT, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

JIT - (dokładnie na czas). Oznacza to taką organizację procesów wytwarzania, w której w fazie projektowania należy przewidzieć potrzeby w zakresie zasobów produkcyjnych, by następnie produkować na życzenie klienta przy min. koszcie, tj. przy min. zapasie. Należy przy tym spełnić żądania klienta zar...

Koncepcja efektywności, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

KONCEPCJA EFEKTYWNOŚCI - Przejaw realizacji funkcji można traktować jako efekty (poziom) walory swiadczenia usług. Działania i przeds. na rzecz realizacji tych funkcji znajdujących wyraz w nakładach. KONCEPCJA JAKOŚCI(TIME CENT) - Pernamentna cecha ulepszania systemów produktów w przeds.Swiadomość...

Koncepcja logistyki , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

KONCEPCJA LOGISTYKI W PRZEDSI Ę BIORSTWIE - systemowe ujecie zadań log. występujących we wszystkich fazach przepływu dóbr w przeds. i traktowanie ich jako elem. złożonej zintegrowanej funkcji. KOSZTY LOGISTYCZNE (poziom i struktura) - wzajemne powiązanie elem. tworzących określoną strukturę kosztó...

Koncepcja marketingowa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Koncepcja marketingowa - (Kotler) opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.. K. marketingowa opiera się na 4 głównych filarac...

Koszty logistyki, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Koszty logistyki - (Sarjusz) wyrażone w pieni ą dzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, wywołanych przepływem dóbr mat e rialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami oraz utrzymaniem zapasów. LOGISTYKA A MAR...