Politechnika Gdańska - strona 222

Polibutylen, teflon i polistyren - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1841

POLIBUTYLEN - podobny do polipropylenu - termoplast, częściowo krystaliczny - korzystne własności: udarność, elastyczność, wysoka odporność na pęknięcia,  naprężenia,  - w Polsce stosowany ...

Polichlorek winylu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

POLICHLOREK WINYLU 1835 r. po raz pierwszy wyprodukowany, 1931 pierwszy raz na skale przemysłowa – wytwarza się z  chlorku winylu, na skale przemysłowa połączenie chlorowodoru do acetonu + chl...

Polietylen i polipropylen - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

POLIETYLEN - wielocząsteczkowe węglowodory parafinowe o najprostszej budowie - polimeryzacja etylenu dwa sposoby otrzymywania: - wysokociśnieniowy: etylen zmieszany z tlenem 0.1% spręza się do p=250 MPa,  gaz  - niskociśnieniowy Własności: - p....

Rodzaje materiałów i ich własności - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

RODZAJE MATERIAŁÓW I ICH WŁASNOŚCI Materiałoznawstwo – nauka o budowie, właściwościach i metodach badań materiału, ustaleniu  relacji między składem chemicznym a właściwościami, wpływem struktury na właściwości, analiza  procesów technicznych i ich wpływu na własności materiałów.  Klasyfikacje: -wg...

Stal stopowa - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

STAL STOPOWA   zawiera domieszki, wpływ składników stopowych na własności Mn  – zwiększa wytrzymałość, twardość i hartowność, przy 13% zwiększa się odporność na  ścieranie Si  – podwyższa wytrzymałość, przenikalność magnetyczną, ...

Stal węglowa - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

STAL WĘGLOWA KONSTRUKCYJNA - ZWYKŁEJ JAKOŚCI   siedem rodzajów, od St0 do St7 ( tu st3s) S-spawalna 0-7  zawartość węgla. Przeznaczenie konstrukcje i wyroby o małej wytrzymałości, blachy,  kształtowniki, profile.  - WYZSZEJ JAKOŚCI,  o ogólnego przeznaczenia    , 13 gatunków 08.10,15,2065 określa %...

Tworzywa sztuczne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

TWORZYWA SZTUCZNE - materiały których podstawowym składnikiem są wielkocząsteczkowe związki  organiczne otrzymywanie: o chemiczne zmodyfikowanie produktów pochodzenia naturalnego o synteza produktów chemicznych przeróbki węgla, ropy naftowej i gazu W ostatnich 90 latach gwałtowny rozwój tworzyw szt...

Układ żelazo cement - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

UKŁAD ŻELAZO CEMENTYT Pierwszy tego rodzaju układ opracowany w 1868 r.  później powstały inne, podobne. TEN UKŁAD 58 r. Hansen Pt. E dla 2.11% C, od zera do pt. E stal, powyżej 2.11% żeliwo W pra...

Wyroby betonowe i zelbetonowe, porównanie.

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

WYROBY BETONOWE I ŻELBETOWE - szczególnie gdy potrzebne są duże średnice rurociągów Zalety  - trwałość nawet do 100 lat - odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne - produkowany pełen asortyment: rury, studzienki - wada: duży ciężar , zaleta: odporność na wybór, stabilne przy wysokim poziome Z...

Materiałoznawstwo z elementami chemii - zaliczenie - laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

1B 1. Temperatura robocza i ciśnienie pracy sieci cieplnych niskoparametrowych to:  (…) … lutowania twardego w instalacjach gazowych ??? (bezpośrednie, pośrednie, przejściowe) 4. Najpopularniejszy gaz ziemny w Polsce WYSOKOMETANOWY GZ-...