Politechnika Gdańska - strona 223

Żywice - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

ŻYWICE - epoksydowe - poliestrowe – w inz sanitarnej wykorzystujemy poliestry nienasycone – w wyniku  Własności żywic poliestrowych nienasyconych: - występują w postaci gęstego syropu...

Bezpieczeństwo i ochrony zdrowia - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

INFORMACJA DOTYCZ Ą CA BEZPIECZE Ń STWA I OCHRONY ZDROWIA    1.0 Podstawa opracowania  -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2003 roku w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 poz. 1126).  -  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Pr...

Opis techniczny planu zagospodarowania placu budowy - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1225

Politechnika Gdaoska                              Gdaosk, 04.06.2010r.                                                                                   Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska               PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY                                                       SPI...

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2) - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

PLAN BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA  (BIOZ)    1.  ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚD ICH REALIZACJI;  Patrz harmonogram robót budowlanych;    2.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI  LUB ROZBIÓRCE;   Na placu 

Prawna ochrona pracy - projekt

 • Politechnika Gdańska
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Politechnika Gdaoska                                                                      Gdaosk 14.06.2010                                               Wydział Inżynierii Lądowej   I Środowiska  Katedra Inżynierii Sanitarnej                                                                         ...

Zagospodarowanie placu budowy projekt 2 - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 847

    Zagospodarowanie placu budowy   Rodzaj budowy: dom jednorodzinny   Lokalizacja: Rumia, ul. Kosynierów 15   Inwestor: Jan Kowalski    1. Plan BIOZ    1.1. Zakres robót i kolejnośd ich realizacji     pomiary geodezyjne     usunięcie humusu     wykonanie ogrodzenia    wykonanie furtek w ogrodz...

Zagospodarowanie placu budowy - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

1                    ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY        Adres inwestycji: Gdynia, ul. Perkoza – działka nr ewid. 108/33 KM 24                                                2    Zawartość  1.   PLAN BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 4  1. ...

Podstawy informatyki - pytania na zaliczenie wykładu

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

  1. Co jest podstawową jednostką informacji w komputerze? Bit  2. Co to jest system binarny?  system zero jedynkowy, rozumiany przez komputer   System binarny, inaczej dwójkowy, to taki system w którym działania są zapisywane w  post...

Podstawy informatyki - zaliczenie pytania - grupa 1

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

GRUPA 1 1. Co jest podstawową jednostką informacji w komputerze? 2. Co to jest system binarny? 3. Co to jest algorytm? 4. Określ pojęcie zmiennej. 5. Czym jest translator i jakie ...

Podstawy informatyki -zaliczenie pytania - grupa 2

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

GRUPA 2 1. Co jest najmniejszą jednostką informacji w oprogramowaniu komputera? 2. Jakie systemy liczbowe (co najmniej dwa) są najczęściej wykorzystywane do  reprezentowania ...