Politechnika Gdańska - strona 200

Linia ciśnień i linia energii

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2016

Linia ciśnień i linia energii a)ciecz doskonała linia energii-całkowita energia cieczy w poszczególnych przekrojach strugi.dla cieczy  doskonałej jest stała w postaci prostej poziomej.Przedstawia całkowitą energię strugi. linia ciśnień-linia powstała wskutek połączenia punktów otrzymanych w wyniku ...

Linia energii i ciśnienia dla cieczy lepkiej

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Linia energii i ciśnienia dla cieczy lepkiej.    Linie ciśnienia możemy uwidocznić, korzystając z interpretacji wysokości ciśnienia.  Wysokość ciśnienia mierzymy przy pomocy piezometru oraz wykorzystując wzór :                                         p=patm +   ghp     gdzie  hp  to wysokość słupa...

Materiały na egzamin - Przelew boczny

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

R. zach pędu  (tensor dyspersji pędu) x S S x S l gi x h g x p x v t v xx xx IT i i oi o o ∂ Λ ∂ + ∂ ∂ + ∆ + = ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ ∑ = ) ( 1 1 * 1 1 τ ρ ρ τ ρ R. zach masy  qL – dopływ boczny odniesiony do jedn. długości L q x SV t S = ∂ ∂ + ∂ ∂ ...

Naprężenia denne w korytach otwartych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

Naprężenia denne w korytach otwartych Wektor naprężenia dennego oblicza się  ze wzorów jednowymiarowych . Dla ruchu laminarnego :  v H d * 3 µ τ = Dla ruchu burzliwego :  v v c g d * * * 2 ρ τ = Jeżeli przepływ podlega wpływowi wiatru : dla...

Odskok hydrauliczny - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5789

Odskok hydrauliczny (Obd) –  zjawisko  powstające w kanale otwartym przy  przejściu z ruchu rwącego (podkrytycznego)  w spokojny (nadkrytyczny). Powstawanie: przyczyną powatwania odskoku jest wymuszenie w pewnym przekroju  kanału głębokości mniejszej od głębokości krytycznej, a w pewnym przekroju p...

Opracowanie pytań z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

OPRACOWANIE PYTAN A/09 I B/09 2. A/09 CIECZ LEPKA CIECZ NIELEPKA Założenia: - ciecz lepka (μ  0) - przepływ ustalony - pole sił masowych jest potencjalne  -płyn jest lub może być traktowany jako  nieściśliwy r-nie B. Dla strumienia Z1+p1/ρg+αV...

Otwór zatopiony i niezatopiony

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3829

Otwór zatopiony i niezatopiony. 1. Otwór niezatopiony: wypływ z tego otworu ma charakter swobodny i odbywa się do  przestrzeni wypełnionej powietrzem, a zwierciadło cieczy po zewnętrznej stronie  otworu, jeśli jest, to znajduje się poniżej dolnej krawędzi otworu. W przypadku  otworu niezatopionego ...

Podstawowe niewiadome w przepływie podłużnym

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Podstawowe niewiadome w przepływie podłużnym.       Równanie zachowania masy      Równanie zachowania pędu       W tych równaniach występują trzy zmienne niezależne:  -prędkość średnia v  -głębokość średnia h  -pole powierzchni przekroju poprzecznego strumienia S  Zmienne geometryczne S i h pojawia...

Równanie Bernouliego dla cieczy lepkiej i nielepkiej

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

Podstawowe różnice między równaniem Bernouliego dla cieczy lepkiej i  nielepkiej. W cieczy nielepkiej: Całkowite pominiecie wpływu naprężeń lepkich – pomijamy straty energii mechanicznej   trójmian   Bernouliego   jest   stały   wzdłu...

Pojęcie ruchu krytycznego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Pojęcia ruchu krytycznego Do ich zdefiniowania wykorzystywane jest pojęcie linii energii, znane z teorii równania  Bernouliego. Dla linii prądu biegnącej wzdłuż swobodnej powierzchni, piezometryczna linia energii  znajduje się na wysokości E p...