Politechnika Gdańska - strona 201

Pojęcie węzła w sieci

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Pojęcie węzła w sieci. Węzły, stanowiące obiekty hydrauliczne, łączące poszczególne odcinki, zbiegające się w ich  rejonie, można podzielić na dwie kategorie: • Punktowe  - przepływowe: w.p.przepływowy jest podstawowym elementem połączeniowym w sieci przewodów  zamkniętych, rodzaj łącznika wewnątrz...

Pompy - charakterystyka i rodzaje

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

Pompy Pompa – maszyna przepływowa umożliwiająca dostarczenie przepływającemu przez nią strumieniowi  cieczy energii mechanicznej Zastosowanie: - przemieszczanie cieczy wzdłuż przewodu - podniesienie strumienia cieczy na daną  wysokośc ...

Przebieg linii ciśnienia w korycie otwartym

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

Przebieg linii ciśnienia w korycie otwartym. Równanie Bernoulliego dla strumienia cieczy przepływającej w kanale otwartym może być  zapisane w postaci: Podstawiając wartości ciśnienia  p 1 i  p 2 określone zgodnie z hydrostatycznym rozkładem ciśnień,  otrzymuje się: gdzie  h 1 i  h 2 są odpowiednio...

Przepływ w kanałach otwartych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

  Przepływ w kanałach otwartych. Duża część praktycznych zagadnień ruchu cieczy w kanałach otwartych związanych jest z  przepływem ustalonym, istnieje jednak wiele problemów, dotyczących przepływu w  kanałach naturalnych, których opis wymaga analizy zjawisk nieustalonych czyli zmiennych  w czasie. ...

Przepływ w ruchu jednostajnym

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Przepływ w ruchu jednostajnym Uśrednione zmienne przepływu nie zależą od czasu ani od zmiennej przestrzennej  0 ; 0 = ∂ ∂ = ∂ ∂ x t , to równanie zachowania pędu ma postać : 0 1 0 0 = ⋅ ∆ ⋅ + ⋅ ∑ = IT i i i s L i g ρ τ       i0-spadek dna...

Pytania z egzaminu 1998rok

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Pytania z egzaminu z Hydrauliki 1998 r. I - A 1. Napisz równanie zachowania pędu dla ruchu podłużnego. 2. Naprężenia denne w korytach otwartych. 3. Kryteria doboru pomp (jakie czynniki decydują prz ich doborze). 4. Parametry opisujące przelewy - charakterystyczne wielkości. 5. Ruch krytyczny, nad- ...

Równania zachowania pędu dla przepływu podłużnego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Równania zachowania pędu dla przepływu podłużnego. x S S x S l gi x h g x p x v t v xx xx IT i i oi o o ∂ Λ ∂ + ∂ ∂ + ∆ + = ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ ∑ = ) ( 1 1 * 1 1 τ ρ ρ τ ρ   ρ - gęstość g io -siła masowa grawitacji wzdłuż strumienia x v t v ∂ ∂ + ∂ ∂ ) ( α  -pochodna substancjalna io τ -naprężeni...

Równanie krzywej spiętrzenia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Równanie krzywej spiętrzenia. Jest to charakterystyczny układ zwierciadła wody wywołany w wyniku spiętrzenia wody ponad  głębokość krytyczna w końcowym przekroju danego kanału , w którym płynie strumień wody o  stałym wydatku Q ,przy spadku dna  (…) … kolejnych wartości od jednego przekroju do dr...

Ruch krytyczny, spokojny i rwący

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3220

Ruch krytyczny ,spokojny i rwący . Ruch krytyczny –jest to taki ruch w którym przy stałym wydatku energia strumienia  E  osiąga minimum lub przy stałej energii strumienia wydatek Q osiąga maksimum. Wysokość krytyczna hk = 3 2 2 *  g b Q      b- szerokość zw. Wody Ruch krytyczny występuje gdy liczba...

Rurociąg i koryta otwarte podobieństwa i różnice

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2191

Rurociąg i koryta otwarte podobieństwa i różnice Rurociąg (aspekty hydrauliczne) Podstawowe zmienne zależne (brak rozgałęzień  ani połączeń): 1. Prędkość średnia 2. Ciśnienie 3. Pole powierzchni przekroju poprzecznego 4. Wydatek Charakter...