Polecenie wypłaty - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polecenie wypłaty - wykład - strona 1 Polecenie wypłaty - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Wykład IV – Polecenie wypłaty
Polecenie wypłaty - to najtańsza, najszybsza i najprostsza forma rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym. Jest to
otrzymana od banku (zagranicznego lub krajowego) lub skierowana do banku (zagranicznego lub krajowego) instrukcja
płatnicza dotycząca wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta. Przekazy realizowane są za
pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT.
Strony występujące w poleceniu wypłaty:
Zleceniodawca - podmiot, z polecenia którego wystawiane jest polecenie wypłaty
Beneficjent - podmiot wskazany w poleceniu wypłaty, któremu przekazuje się określoną kwotę pieniężną
Bank zleceniodawcy - bank, który przyjmuje od zleceniodawcy dyspozycję wystawienia polecenia
wypłaty
Bank beneficjenta - bank rozliczający z beneficjentem otrzymane polecenie wypłaty
Bank pośredniczący - bank, przez który bank zleceniodawcy kieruje polecenie wypłaty do banku
beneficjenta
Rodzaje przekazów:


importowe (polecenie wypłaty za granicę) - wystawione przez Bank zgodnie z dyspozycją
zleceniodawcy i skierowane do banku zagranicznego w celu uznania rachunku lub wypłacenia
określonej kwoty beneficjentowi
eksportowe (polecenie wypłaty z zagranicy) - otrzymane przez Bank z banku zagranicznego w
celu uznania wskazanego rachunku lub wypłaty określonej kwoty beneficjentowi
Korzyściniski koszt realizacji
krótki czas realizacji
eliminacja zagrożeń związanych z płatnościami gotówkowymi
POLECENIE WYPŁATY (PRZEKAZ ZAGRANICZNY)
Polecenie wypłaty jest najprostszą formą rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym, w ramach której Bank, działając na
zlecenie importera/odbiorcy, zleca bankowi zagranicznemu dokonanie przelewu lub wypłaty na rzecz eksportera/dostawcy.
Polecenia wypłaty są:


nieuwarunkowane zawierające konieczność dokonania wypłaty na rzecz beneficjenta bez warunków dodatkowych
uwarunkowane uzależniające dokonanie wypłaty na rzecz beneficjenta od spełnienia przez niego warunków
określonych przez zleceniodawcę w poleceniu wypłaty
Polecenia wypłaty mogą być realizowane za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT oraz systemu
EuroELIXIR.
Dr. Bogdan Buczkowski
Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Wykład IV – Polecenie wypłaty
POLECENIE WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM
Opis produktu
Przekaz (polecenie wypłaty), jest to otrzymane od banku zagranicznego lub krajowego (przekaz eksportowy), lub skierowane
do banku zagranicznego lub krajowego (przekaz importowy), zlecenie przelania na wskazany rachunek określonej kwoty
pieniężnej na rzecz beneficjenta, zgodnie z instrukcjami zawartymi w zleceniu płatniczym.
AdresaciRezydenci, nierezydenci, osoby fizyczne oraz prawne
Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Klienci sektora finansów publicznych
Dlaczego polecenie wypłaty to dobry wybór?Jest najszybszą i najprostszą formą rozliczania transakcji w obrocie dewizowym
Możliwość realizacji poleceń wypłaty w formie przelewu
Możliwość realizacji zleceń płatniczych na rzecz beneficjentów praktycznie na całym świecie dzięki szerokiej
bazie banków – korespondentów
Charakterystyka
Przekazy realizowane są za pośrednictwem międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT. Polecenie wypłaty
stanowi bezwarunkową formę płatności. Umożliwia przelanie określonej kwoty w PLN lub w walucie wymienialnej na rzecz
wskazanej osoby fizycznej lub prawnej na całym świecie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz