Rozliczenia w obrocie międzynarodowym

note /search

Inkaso - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4431

Dr. Bogdan Buczkowski Rozliczenia w obrocie międzynarodowym Wykład III - Inkaso Inkaso dokumentowe - to warunkowa forma płatności stosowana w obrocie zagranicznym. Jest to pisemne zlecenie banku eksportera skierowane do banku importera wydania płatnikowi określonych dokumentów uprawniających do...

Polecenie wypłaty - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1554

Dr. Bogdan Buczkowski Rozliczenia w obrocie międzynarodowym Wykład IV – Polecenie wypłaty Polecenie wypłaty - to najtańsza, najszybsza i najprostsza forma rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym. Jest to otrzymana od banku (zagranicznego lub krajowego) lub skierowana do banku (zagraniczneg...

Akredytywa - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4956

Dr. Bogdan Buczkowski Rozliczenia w obrocie międzynarodowym Wykład I - Akredytywa Akredytywa – pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar. W rozliczeniach tego typu zleceniodawcą jest importer. Importer wpłac...